Wall Street English | İngilizce Dil Okulu

İNSAN KAYNAKLARI

wse-insan-kaynaklari
  
İngilizce Seviye Tespit Sınavı      SEVİYE TESPİT SINAVI
   
İngilizce Kursları ve Eğitimler      KURSLAR ve EĞİTİMLER
   
WSE İletişim Bilgileri      BİZE ULAŞIN
   
İngilizce Öğrencileri Görüşler      BAŞARI HİKAYELERİ
 
Kişi ve ekip performansını kurum performansına yansıtacak, bilgiyi doğru yöneten, süreçlerini sürekli geliştiren insan kaynakları yönetimi…

WSE Açık Pozisyonlar
İnsan Kaynakları


İnsan Kaynakları Politikamız

WSE hedeflerimiz , misyon ve vizyonumuz doğrultusunda kaliteli ve nitelikli insan gücünü işe alarak potansiyellerini en üst düzeyde kullanabilmelerine ve geliştirebilmelerine olanak sağlayan çalışma ortamları yaratarak, çalışan memnuniyetini üst seviyelere çıkarmaktır.

Kişi ve ekip performansını kurum performansına yansıtacak, bilgiyi doğru yöneten, süreçlerini sürekli geliştiren “Değer Yaratan İnsan Kaynakları” sistemlerini oluşturmaktır.


İnsan Kaynakları Hedeflerimiz

  • WSE nin gelecek hedefleri ile çalışanların bireysel hedefleri arasında eşgüdüm sağlayarak, çalışanı ileride üstleneceği pozisyonlar için ve bu pozisyonların gerektirdiği yetkinliklerle donatarak organizasyon içinde yatay/dikey hareket olanakları yaratmak.

  • Çalışanlara, işteki performanslarını arttırmaları ve kariyer planlama çalışmalarına paralel olarak ileride alacakları sorumlulukları karşılayacak yeterlilik düzeylerine ulaşmaları için eğitim olanakları sunmak.

  • WSE kültür ve profiline uygun adayları şirkete kazandırmak ve mevcut çalışanlara da kurumsal kimlik anlayışını benimsetmek.

  • WSE çalışanlarıyla şeffaf, güvene dayalı, açık ilişkiler kurulmasını sağlayacak politikaları oluşturmak ve yaymak.

  • Piyasa koşullarına uygun belirlenen ücret sisteminin sağlıklı yürütülmesini ve buna bağlı olarak çalışanların hakedişlerinin doğru ve zamanında ödenmesini sağlamak.

  • Performans değerlendirme sisteminin ilgili hedefler ve yetkinlikler bazında doğru bir şekilde uygulanmasını ve koordinasyonunu sağlamak.

  • Çalışanların kariyer gelişiminde bilgi, beceri ve tutumlarının en iyi şekilde kullanılabilmesini sağlayacak kariyer planları çerçevesinde kişilerin çalışma hayatına yön vermek.

Mevcut işleri daha iyi yapabilmek, değişen koşullara uyum sağlayabilmek, WSE nin gelecek hedefleri ile çalışanların bireysel hedefleri arasında eşgüdüm sağlayarak, çalışanı ileride üstleneceği pozisyonlar için iş hedefleri ile kurumsal değer ve prensipleri destekleyen eğitim programları ile çalışanların yetkinlikleri geliştirilmektedir.

Bu anlayış doğrultusunda İhtiyaç analizinden yola çıkılarak “Yıllık Eğitim Planı” hazırlanmaktadır. Uygulanan eğitim programları, kurumun kültürüne ve ihtiyaçlarına uygun tasarlanmakta ve kurum dışından yada İnsan Kaynakları tarafından verilmektedir.

Çalışanların mevcut niteliklerinin, sınıf eğitimlerinin yanı sıra, e-öğrenme, çalışma grupları, yaşayarak öğrenme yöntemleri gibi farklı eğitim yöntemleriyle daha üst seviyelere taşınması hedeflenmektedir. WSE yalnızca bir kurum değil, aynı zamanda öğrenen bir organizasyon olarak, çalışanlarını sürekli geliştiren bir okuldur.
Pearson        © WSE Türkiye 2013        Gizlilik       Franchising       İngilizce Öğreniyorum