SERTİFİKA VE ÖDÜLLER

CEFR (Common European Framework Reference for Languages) ile Uyumlu Eğitim Programı
WSE CERF CEFR (Common European Framework of Reference for Languages-Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı) yabancı dilin yeterliliğinin değerlendirilmesi için şeffaf, tutarlı ve kapsamlı bir temel sağlamak üzere tasarlanmış standartlar bütünüdür. Avrupa’da ilk kez 1991 yılında İsviçre’de “Avrupa Birliği’nde Dil Eğitimi” adıyla CEFR projesinin temeli atılmış ve 2001 yılında Avrupa Konseyi’nin tavsiye kararı ile yürürlüğe girmiştir. Çerçeve Programının detayları için: https://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf ve http://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/ adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

CEFR, Avrupa ülkelerindeki dil eğitimi için özel olarak tasarlanmış olmasına karşın zaman içerisinde diğer kıtalara da yayılmış ve uluslararası bir kriter haline dönüşmüştür. Halihazırda 40 dilde mevcuttur https://rm.coe.int/16806d8893

Wall Street English de 2007 yılında müfredatının CEFR Dil Yeterlilik Ölçütleriyle uyumluluğunu tespit etmek amacıyla Cambridge Üniversitesi ESOL Sınavları (University of Cambridge ESOL Examinations- http://www.cambridgeenglish.org/ )’nın desteği ile bir araştırma gerçekleştirmiştir. Araştırma 6 ülkede 5500 öğrenci ile yürütülmüş ve 2 yılda tamamlanmıştır. Çalışma, iki aşamalı olarak gerçekleştirilmiştir. İlk aşama, WSE öğrencilerinin İngilizce seviyelerinin CEFR standartlarına uyumlu olan BULATS Sınavı (University of Cambridge Business Language Testing Service / Cambridge Üniversitesi İş Dili Test Servisi - http://www.cambridgeenglish.org/exams/bulats/) sonuçları arasındaki yakınlığı belirlemiştir. BULATS sınavı, iş yerlerinde yabancı dil konuşması gereken çalışanların, dil öğrenimi gören ya da bir dil kursunda iş amaçlı dil eğitimi alan çalışanların, profesyonel/iş amaçlı bir kursta eğitim alan eleman ve öğrencilerin dil becerilerini test etmek amacıyla tasarlanmıştır. Çalışmanın ikinci aşaması ise Wall Street English müfredatı ve öğrencilerin dil becerileri ile CEFR İngilizce Yeterlilik Standartları arasındaki kusursuz uyumu ortaya koymuştur.

Alanında ilk defa yapılan ve devrim niteliği taşıyan bu çalışma sonucunda Wall Street English'in İngilizce programının CEFR ile uyumlu olduğu kanıtlanmıştır. Böylece Wall Street English, uluslararası alanda kabul görmüş başarı ve yeterlilik ölçütleri ile uyum içinde olduğunu bilimsel bir araştırma ile ortaya koymuştur.

Sonuç olarak, bir İngilizce dil programını değerlendirmenin en iyi yolu, eğitim programının ve metodunun ne kadar iyi olduğunu , o metodla öğrenmenin getirilerinin ne olduğunu ve dil becerilerini ölçen standartlarla arasındaki uyumu tespit etmektir. CEFR gibi, tüm dünyada tanınmış yeterlilik standartlarını rehber olarak kullanarak, öğrencilerimizin İngilizce hedeflerini uluslararası standartlarda geliştirmelerine ve değerlendirmelerine olanak sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

İlk ve tek ISO 9001:2015 kalite belgeli Dil Okulu


WSE ISO 9001:2015 Wall Street English 2005 Mart itibariyle İngilizce dil öğretim sistemi konusunda ISO 9001:2015 Kalite Belgesi alan dünyanın ilk ve tek dil okulu oldu.
Dünyada ilk kez bir dil okulunun İngilizce eğitim ve öğretiminde tasarım, gelişim, uygulama ve kalite kontrol sistemine verilen kalite belgesi, Wall Street English İngilizce eğitim sisteminin ayrıcalığını kanıtlıyor.