ingilizce alistirmalarFuture Continuous Tense

Future Continuous Tense

Future continuous tense, gelecekte belli bir anda devam etmekte olacak eylemleri anlatmak için kullanılır. Tüm gelecek zaman formlarda olduğu gibi zaman zarflarıyla birlikte kullanılamaz. Türkçe’deki fiil yapısıyla karşılaştıracak olursak “gidiyor olacağım, yapıyor olacağım” gibi bir anlamı karşılar. Cümle yapısını aşağıda daha detaylı olarak inceleyelim.

 

Future Continuous Tense Cümle Yapısı

Future continuous tense ile olumlu cümle kurarken yardımcı fiil olarak “will” kullanırız ve ardından ‘’be’’ ekleriz. Ana fiilin sonuna da “-ing” takısı getirilir.

Özne + will be + Fiil + ing

 • When you arrive at the airport, I will be waiting for you.

(Havaalanına vardığında seni bekliyor olacağım.)

 • I will be playing tennis tomorrow afternoon.

(Yarın akşamüstü tenis oynuyor olacağım.)

Diğer bir kullanım şekli ise yardımcı fiil olarak “going to be” kullanımıdır. Will be ve going to be arasında anlam olarak pek fark yoktur.

Özne + am / is / are + going to be + Fiil + ing

 • When you arrive at the airport, I am going to be waiting for you.

(Havaalanına vardığında seni bekliyor olacağım.)

 • I am going to be playing tennis tomorrow afternoon.

(Yarın akşamüstü tenis oynuyor olacağım.)

 

Cümle Örnekleri

 

Future Continuous Tense Cümle İçinde Kullanımı

Gelecekte yarıda kesilen eylemler:

Future continuous tense gelecekte uzun bir eylemin yarıda kesileceği durumlarda kullanılır. Uzun eylemi yarıda kesecek olan eylem genellikle simple future tense ile ifade edilir.

 • I will be watching TV when my mother arrives tonight. (Bu gece annem vardığında, televizyon izliyor olacağım.)
 • I will be waiting for you when your bus arrives. (Otobüsün vardığında seni bekliyor olacağım.)
 • I am going to be studying at the library today, so I will not see you when you come. (Bugün kütüphanede çalışıyor olacağım, bu yüzden geldiğinde seni göremeyeceğim.)

Gelecekte belirli bir zaman belirtme:

Birinci kullanımda bölünen bir eylemden bahsetmiştik. Bu kullanımdaysa eylemden çok belirli bir zamanla ilgileniriz. Eylemin ne kadar süre devam etmekte olduğu vurgulanmaz. Belirtilen zamanda devam edecek olması önemli olandır.

 • Tonight at 7 pm, I am going to be eating dinner. (Bu gece 7’de akşam yemeği yiyor olacağım.)
 • At midnight, we will still be driving through the desert. (Bu gece yarısı hala çölde araç kullanıyor olacağız.)
 • This weekend, I will be swimming at the pool. (Bu haftasonu havuzda yüzüyor olacağım.)

Paralel eylemler:

Future continuous tense ile iki eylemi aynı cümlede kullandığımızda, gelecekte iki eylemin de aynı anda olacağını belirtmiş oluruz.

 • I am going to be studying while my mother is making dinner. (Annem akşam yemeğini hazırlarken, ben ders çalışıyor olacağım.)
 • While Ali is studying, his siblings will be watching TV. (Ali ders çalışırken, kardeşleri televizyon izliyor olacaklar.)
 • Tonight, they will be eating dinner, making their plans and having a good time. (Bu gece akşam yemeği yerken plan yapıyor ve iyi vakit geçiriyor olacaklar.)

Ortam:

Paralel eylemleri arka arkaya kullanıp ortam (atmosfer) oluşturmak İngilizce’de yaygın olan bir kullanımdır. Gelecekte bir ortam oluşturmak, betimleme yapmak için kullanılır.

 • When I arrive at the party everybody is going to be having fun. Some will be dancing, others are going to be chatting. (Partiye vardığımda herkes eğleniyor olacak. Bazıları dans ediyor olacak, diğerleri sohbet ediyor olacak.)
Daha fazla alıştırma
İngilizce Sayılar ve Okunuşları

İngilizce sayıları en hızlı ve doğru şekilde öğrenmek ve okumak için sizin için hazırladığımız bu akılda kalıcı yöntemleri kullanabilirsiniz.

Possessive Pronouns - İyelik Zamiri İngilizce Konu Anlatımı

İngilizce öğrenme sürecinde olan herkesin mutlaka bilmesi gereken konulardan biri olan Pronouns yani zamirler, Türkçe'de olduğu gibi bir isim grubunun yerine kullanılan sözcükler olarak bilinir. Zamirler İngilizce’de 4 ayrı kolda işlenir.