ingilizce alistirmalarModals Konu Anlatımı - Could and Would Kullanımı

Modals Konu Anlatımı - Could and Would Kullanımı

İngilizce gramer konularının olmazsa olmazlarından biri olan modals, özellikle İngilizce öğrenmeye yeni başlayanlar için oldukça karışık gelebiliyor. Buna karşın modals kurallarını bol bol İngilizce alıştırmalarla destekleyerek konunun pekişmesi oldukça kolaydır. Wall Street English olarak modals konularında karışıklık yaşamanızı önlemek için Modals listesini parça parça öğrenmenize destek olacağız. O halde ilk olarak would ve could kullanımı hakkında detaylı incelemelere başlayalım.

Would Kullanım Alanları

● Would kullanımı en çok rica cümlelerinde yer almaktadır.

Would you like anything else? - Başka bir şey ister misiniz?
Would you please be quiet? - Lütfen sessiz olur musunuz?
Would you like any coffee? - Çay alır mıydınız?

● Geçmişte yaşanan alışkanlık cümlelerinde yer alır.

My mother would take me to the library every monday when I was child. - Ben çocukken annem her pazartesi beni kütüphaneye götürürdü.

● In indirect speech for will yani İngilizce dolaylı anlatımda will yerine kullanılır.

- He says ‘’I will come back’’ - Geri geleceğini söylüyor.
- He said he would come back - Geri geleceğini söyledi.

● Reddetme cümlelerinde kullanılır.

He wouldn’t tell me his number - O bana numarasını söylemezdi.

● Varsayım cümlelerinde kullanılır.

If I were you I would eat less - Yerinde olsaydım daha az yerdim.
I would like to buy a car sometime - Bir gün bir araba almak isterim
If I had a lot of money I would like to own a boat one day - Eğer bir gün çok param olursa bir tekne sahibi olmak isterim.

● Soru sorarken kullanılır.

Would you like salad? - Salata ister misin?
Would you like to join us tomorrow? - Yarın bize katılmak ister misin?

● Who, what where, when, why ve how ile kullanılan sorularda yer alır.

What would you do if … - Eğer … olsaydı ne yapardın?
How would you do that? - Bunu nasıl yaparsın?

Past Modals - Will and would

Bilindiği gibi ‘’will’’ yardımcı fiili geçmiş zamanda ‘’would’’ olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle kullanım alanları birbirine yakın olsa da bazı farklılıkları bulunur.

Will Kullanımı

Promisesöz vermeYou will have your money tonight
OrderemirWill you stand up!
OfferikramWho will have some coffee?
dispositiondurumThe television won’t work
habitalışkanlıkShe will read a book every morning
requestricaWill you please pass the glass
insistenceısrarI will finish the letter, no one shall stop me
willingnessisteklilikHe will do anything for his daughter
intentionniyetI will write to my boss
refusalreddetmeI will not discuss this with you
logicalnecessitymantıksal sonuç Oil will float on water

 

Could Kullanım Alanları

● Geçmişte olan bir yeteneğinizden bahsederken kullanılır.

I could play tennis well when I was child - Ben çocukken çok iyi tennis oynardım.

● Rica ve izin isteme durumunda kullanılır.

Could you help us? - Bize yardım edebilir misiniz?
Could I smoke? - Sigara içebilir miyim?

● Olasılık cümlelerinde kullanılır.

It could rain tonight. - Yarın yağmur yağabilir.

● Gerçeğe aykırı istek cümlelerinde kullanılır.
If I was a women, I could wear dress - Eğer bir kadın olsaydım, elbise giyerdim
If I had more money, I could buy a boat - Eğer daha çok param olsaydı, bir tekne alırdım.

● Indirect speech yani dolaylı anlatımda can yerine kullanılır.
- He said ‘’I can use this’’ - Bunu kullanabilirim dedi.
- He said he could use that - Onu kullanabileceğini söyledi.

Past Modals - Can and could

Bilindiği gibi ‘’can’’ yardımcı fiili geçmiş zamanda ‘’could’’ olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle kullanım alanları birbirine yakın olsa da bazı farklılıkları bulunur.

Can Kullanımı

be allowed tobir işi yapmaya izinli olmakYou can go now. Your job is finished
ask for permissionizin istemeCan I go out?
possibilityolasılıkShe can meet you at the cinema
know how tobir şeyi yapmayı bilmekShe can speak English
suggestionöneriIf you have little money, you can eat sandwich
have the change tobir iş için fırsatı olmaWe can stay home and watch a film
present abilityyetenekI can swim well
Daha fazla alıştırma
Possessive Adjectives - İyelik Sıfatı İngilizce Konu Anlatımı

İster İngilizce öğrenme sürecine yeni başlayanlardan biri isterseniz de İngilizce seviyenizi geliştirmek için İngilizce çalışması yapıyor olun; öğrencilerin en çok zevk aldığı konulardan biri olan Possessive Adjectives konusunu çalışırken oldukça eğleneceğinize emin olabilirsiniz.

Obligation Konu Anlatımı - Must / Have to Kullanımı

İngilizce öğrenme sürecine yeni başlayanlar için çoğu zaman oldukça karışık gibi görünen modals konusu, düzenli İngilizce çalışma sistemi kurarak ve modals ile ilgili alıştırmalar yaparak kolaylıkla çözülebilecek bir konudur.