ingilizce alistirmalarPossessive Pronouns - İyelik Zamiri İngilizce Konu Anlatımı

Possessive Pronouns - İyelik Zamiri İngilizce Konu Anlatımı

İngilizce öğrenme sürecinde olan herkesin mutlaka bilmesi gereken konulardan biri olan Pronouns yani zamirler, Türkçe’de olduğu gibi bir isim grubunun yerine kullanılan sözcükler olarak bilinir. Zamirler İngilizce’de 4 ayrı kolda işlenir. Bunlar sırasıyla; subject pronouns, object pronouns, possessive adjectives ve possessive pronouns olarak adlandırılır. Bu içeriğimizde biz öncelik olarak possessive pronouns konusuna değineceğiz. O halde birlikte sizler için hazırladığımız ayrıntılı İngilizce çalışma rehberine göz atmaya başlayalım.

Pronouns

Bu konuyu anlamak için diğer pronouns halleri hakkında da en azından bir miktar bilgi sahibi olmanız gerekmektedir. Aksi taktirde Possessive Pronouns kullanılan cümleleri anlamakta zorluk çekebilirsiniz. O halde birlikte diğer İngilizce zamir konularına da kısaca göz atalım.

●Subject Pronouns - Özne Zamirleri : Özel ya da cins isimlerin yerine kullanılan kelimelerdir.
● Object Pronouns - Nesne Zamirleri : Cümlede nesne olarak kullanılan ve nesne durumundaki isimlerin yerine kullanılan zamirler olarak bilinir.
● Possessive Adjectives - İyelik sıfatları : İyelik sıfatlarından sonra mutlaka bir isim kullanılmalıdır. Çünkü Possessive adjective cümlede anlam olarak ilgili nesnenin kime ait olduğunu ifade etmektedir.
● Possessive Pronouns - İyelik Zamirleri : İyelik sıfatları ile hemen hemen aynı anlamda kullanılan İngilizce iyelik zamirlerinin en temel farkı kendinden sonra bir isim kullanılmaz. Çünkü bahsedilen nesnenin cümle içinde zaten kime ait olduğu bilinir.

Possessive Pronouns - İngilizce İyelik Zamirleri

Bir şeyin kime ait olduğunu gösteren ve bu sebeple sahiplik durumu bildiren Possessive Pronouns konusu, kısa bir ezber ve düzenli İngilizce alıştırmalar ile kolaylıkla öğrenilebilen İngilizce gramer konusudur.

Possessive Pronouns yani İngilizce iyelik zamirleri konusunda en çok dikkat edilmesi gereken nokta; iyelik sıfatlarının aksine bu kelimelerden sonra bir isim kullanılamaz. Bunun en temel sebebi ise İngilizce iyelik zamirinde ilgili nesnenin cümle içinde zaten kime ait olduğu belirlidir.

 

Possessive Pronouns Örnekler

● Your car is faster than mine
Senin araban benimkinden hızlı

● My house is very beautiful, what about yours?
Benim evim çok güzel, peki ya seninkiler?

● My lesson and yours were not boring
Benim dersim ve seninki sıkıcı değil

● This is mine and that is hers
Bu benimki ve şu onunki

● Our house smaller than theirs
Bizim evimiz onlarınkinden küçük

● My bag is lighter than his
Benim çantam onunkinden hafif

● This television more expensive than ours
Bu televizyon bizimkinden daha pahalı

● This apple is mine
Bu elma benim

● This is yours and that is mine
Bu senin şu da benim

● The one in the cup of tea is mine and the small glass is yours
Fincandaki çay benim, küçük bardaktaki senin.

● Their children are not clever, but ours are very clever
Onların çocukları zeki değil fakat bizimkiler çok zeki.

● My house is blue, but yours is green
Benim evim mavi fakat sizinki yeşil

Daha fazla alıştırma
İngilizce Sayılar ve Okunuşları

İngilizce sayıları en hızlı ve doğru şekilde öğrenmek ve okumak için sizin için hazırladığımız bu akılda kalıcı yöntemleri kullanabilirsiniz.

Future Perfect Tense

Future Perfect Tense, gelecekte belli bir zamanda tamamlanması beklenen eylemler için kullanılır. Tüm gelecek zaman formlarda olduğu gibi zaman zarflarıyla birlikte kullanılamaz.