Dil öğretiminde yaygın olarak uygulanan, öğretmen merkezli ezbere dayalı klasik sınıf sisteminde, dersi hazırlayan, anlatan, öğrencilerin dil bilgisi, kelime, telaffuz ve benzeri hatalarını düzelten, yani derste zamanın çoğunu alan kişiöğretmendir. Öğrenci bu sistemde yeterince pratik imkanı bulamaz, dil hakkında verilen bilgileri ezberleme durumunda kalır.

Buna karşılık WSE Blended (Harmanlanmış) Metot ise bütünüyle öğrenci merkezlidir ; öğrenci multimedya ortamında yanlış yapma endişesine kapılmadan ve kendi temposunda görerek, işiterek, okuyarak, çeşitli alıştırmalarla sürekli pratik yaparak dili bir alışkanlık-beceri haline getirir. . Blended Metot ile öğrenci, öğretmen yönlendirmesi ve desteğinde öğrendiklerini pekiştirir, konuşulanları rahatlıkla anlar, tereddütsüz konuşur.

Wall Street English Dil Edinim Döngüsü

Dil edinim döngüsü Wall Street English öğrenim metodunun temelini oluşturur. Bir çok dil bilimci, ikinci dilin bir çocuğun anadilini öğrendiği gibi spontan olarak edinilebileceğini, klasik sistemde olduğu gibi kelime ve dil bilgisi kurallarını ezberlemekle öğrenilemeyeceğini söylüyor. Bu sebeple Wall Street English metodunda "Dil Edinim Döngüsü" nde izlenmesi gereken sürecin birebir uygulandığını göreceksiniz.

WSE Blended Metot - Eğitim Döngüsü