İngilizce Essay Türleri Nelerdir? - Essay Kalıpları

22 Nis 2019

TOEFL, IELTS, üniversite hazırlık atlama sınavları gibi İngilizce seviye tespit sınavlarında sık sık karşılaşılan en önemli konu başlıklarından biri essay yani deneme/ makale yazımı. Pek çok İngilizce seviye tespit sınavının en çok puan getiren kısmı olarak belirlenen İngilizce essay yazma becerisi, aynı zamanda yurt dışında veya uluslararası şirketlerde iş başvurularında ve yabancı dilde eğitim veren yüksek öğretim kurumlarına başvurularda sizden istenebilecek bir beceri. Bu sebeple İngilizce essay türleri ve her türe uygun olarak dikkat etmeniz gereken İngilizce essay püf noktaları bu yazımızda sizler için bir araya toplandı.

İngilizce Essay Türleri

Argumentative Essay - Tartışma Yazısı

İsminden de tahmin edebileceğiniz üzere bu makale türünde spesifik bir konuya dair kişisel argümanını sebepleri ile birlikte savunmanız bekleniyor. Bu  türde size belli bir konu başlığı veya soru verilerek sizden görüşünüzü savunduğunuz bir yazı yazmanız istenecek. Örneğin “Is violence in video games psychologically harmful for children?” yani “Şiddet içerikli video oyunları çocuklar için psikolojik açıdan zararlı mıdır?” sorusuna cevabınızı destekleyici ve mantıklı bir argüman çerçevesinde tartışmanız istenir.

Compare and Contrast Essay - Karşılaştırma Yazısı

Bu makale türünde size verilecek iki ya da daha fazla olguyu birbiriyle karşılaştıran bir yazı yazmanız beklenir. Her iki olgunun birbirine benzeyen tarafları, birbirinden farklı tarafları, birbirlerinden daha iyi ya da daha kötü oldukları noktalar, bu yazının ana hatlarını oluşturan konu başlıkları olmalıdır. Bu makale türünde size “Compare and Contrast First and Second World Wars in terms of their causes and results” yani “1. Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşının sebepleri ve sonuçları bakımından karşılaştırınız” gibi bir konu başlığı verilebilir.

Cause and Effect Essay - Sebep Sonuç Yazısı

Bu makale türünde bir olgunun sebeplerini ve sonuçlarını tartışmanız, bunlara dair açıklamalar yapmanız istenecektir. Örneğin, “Describe the causes and effects of global warming.” yani “Küresel Isınmanın sebep ve sonuçlarını açıklayınız.” şeklinde bir soruyla karşılaştığınızda yazınızda öncelikle küresel ısınmanın ne olduğunu açıklamalı daha sonra sebeplerinden ve son olarak da sonuçlarından bahsederek finalde bir çözüm önerisi getirmelisiniz.

Process Essay - Süreç Yazısı

Bu yazı türünde belli bir aksiyonun veya belli bir sürede gelişen bir olayın aşamalarını anlattığınız bir yazı yazmanız beklenir. Örneğin, “How to make a cake” yani “Kek nasıl yapılır?” veya “What to do during an earthquake” yani “Deprem anında yapılması gerekenler nelerdir?” gibi sorular ile karşılaştığınızda süreci kronolojik olarak ve ayrıntılı bir şekilde yazılı ifade etmeniz beklenir.

Opinion Essay - Düşünce Yazısı

Belli bir konu başlığı hakkındaki fikirlerinizi sistematik bir biçimde yazılı olarak ifade etmenizin beklendiği yazı türü ise opinion essay olarak adlandırılır. Bu yazı türünde öğreneğin “Your opinion on the smoking ban in Sweden” yani “İsveç’de sigaranın yasaklanması konusu üzerindeki düşünceleriniz” benzeri bir soruyla karşılaşabilirsiniz. Bu makale türünde başarılı olmak için girişten itibaren fikrinizi kısa ve öz bir biçimde ifade ederek başlamanız oldukça önemli. Fikrinizi giriş paragrafında açıkça ifade ettikten sonra gelişme bölümünde bu fikri savunmanızın sebeplerinden bahsetmeniz, bu fikre karşı geliştirilen fikirlere olası cevaplar vermeniz ve sonuç bölümünde ise tartıştıklarınızı özet bir şekilde tekrar ederek fikrinizin savunduğu sonuca varmanız gerekiyor.

Definition Essay - Tanım Yazısı

Size verilen bir kavramı detaylı bir biçimde tanımlamanızı isteyecek essay türü ise definition essay. Örneğin, ”What is friendship?” yani “Arkadaşlık nedir?” gibi bir konu başlığı ile karşılaşabilirsiniz. Bu essay türünde verilen konu başlığını diğer olgulardan ayıran özelliklerden bahsedebilir, bu özelliklere dair örnekler verebilir, bu kavram ile karıştırılan ya da yakın olduğu düşünülen kavramlara değinilerek farklılıklarından bahsedilebilir.


Advantage and Disadvantage Essay - Avantaj ve Dezavantaj Yazısı

Bu makale türünde sizden belli bir konu başlığının pozitif ve negatif yönlerinden bahsederek fayda ve zarar tartışması yapmanız beklenir. Örneğin, “What are the advantages and disadvantages of technology?” yani “Teknolojinin yararları ve zararları nelerdir?” gibi bir soru başlığıyla karşılaşabilirsiniz. Bu tarz sorularda yararları ve zararları ayrı paragraflarda sunmak ve üçüncü bir paragrafta bunları birbiri ile karşılaştırarak konu başlığına dair olumlu veya olumsuz bir sonuca varmak sistematik bir makale çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Problem Solution Essay - Problem Çözme Yazısı

Bu yazı türünde sizden özellikle gündemi meşgul eden bir probleme çözüm getirmeniz istenir. Örneğin, “How can we end child labor?” yani “Çocuk işçiliğine nasıl son verebiliriz?” gibi bir soru ile karşılaşabilirsiniz. Problemin sebepleri ve sonuçlarının kısa bir değerlendirmesinin ardından konuya bir çözüm önerisi getirerek başarılı bir yazı oluşturabilirsiniz.

İngilizce essay yazmakla ilgili daha fazla bilgi almak istiyorsanız 7 Maddede İngilizce Essay İpuçları yazımızı da mutlaka okuyun!