İngilizce Aile Bireyleri

04 May 2018

İngilizce Aile Bireyleri

İngilizce Aile Kavramı

İngilizce aile ile ilgili cümle kalıplarında bilinmesi gereken bazı kelimeler aşağıda sıralanmıştır.

Parents : Ebeveyn ‘’anne ve baba’’

Family : Aile

The Whole Family : Bütün aile

Relatives : Akraba

Member : Üye

Child : Çocuk

Children : Çocuklar

Kids : Çocuklar

Twin : İkiz 

İngilizce Medeni Hal

Medeni durumların İngilizce çevirisi aşağıda sıralanmıştır.

Single : Bekar

Married : Evli

Engaged : Nişanlı

Fiance : Nişanlı

Divorced : Boşanmış

Couple : Karı koca, evli çift

Husband : Erkek eş

Wife : Kadın eş

Ex Husband : Eski eş ‘’erkek’’

Ex Wife : Eski eş ‘’kadın’’ 

 

İngilizce Aile Bireyleri

 Aile bireyleri belirtilirken özellikle anne ve baba farklı şekillerde kullanım içerir. Örneğin ‘’father’’ ve ‘’mother’’ genellikle resmi dilde kullanılırken; İngilizce günlük konuşma dilinde genellikle‘’dad’’ , ‘’mom’’ ya da ‘’daddy’’ ve ‘’mummy’’ ifadeleri kullanılmaktadır. Bu tarz ifadelerin Türkçe karşılığı annecim ya da babacım şeklinde çevrilir.

Father : Baba

Mother : Anne

Grandfather : Dede

Grandmother : Nine

Great Grandfather : Büyükdede, Babamın babasının babası

Great Grandmother : Büyükanne, Annemin annesinin annesi

Brother : Erkek kardeş

Sister : Kız kardeş

Aunt : Hala, teyze, yenge

Uncle : Amca, Dayı, Enişte

Nephew : Erkek yeğen

Niece : Kız yeğen

Cousin : Kuzen

Daughter : Kız evlat

Son : Erkek evlat

Grandchild : Torun

Grandson : Erkek torun

Granddaughter : Kız torun

Great grandchild : Torunun evladı

Great grandson : Torunun erkek evladı

Great granddaughter : Torunun kız evladı 

 

Evlilik Sonrası Oluşan Aile Bireyleri İngilizce Çeviri

İngilizcede evlilik sonrasında oluşan yeni akrabalar için; mother, father gibi kelimelere ‘’in law’’ eki eklenerek yeni bir isim türetilmektedir. Bu yeni türetilen isimler genellikle Türkçe karşılığı olarak kaynana, kayınbaba, gelin gibi terimleri ifade eder. ‘’in law’’ ekinin getirilme sebebi ise o kişilerin yasal ve hukuksal bir sebepten dolayı aile bireylerine katılmış olmasıdır.

Mother in Law : Kayınvalide

Father in Law : Kayınpeder

Sister in Law : Baldız, elti, görümce

Brother in Law : Kayınbirader, bacanak, enişte

Son in Law : Damat

Daughter in Law : Gelin 

 

Üvey Aile Bireyleri İngilizce Çeviri

Üvey olan aile bireyleri İngilizce olarak belirtilirken asıl kelimenin başına ‘’step’’ ifadesi eklenmektedir.

Step Mother : Üvey Anne

Step Father : Üvey Baba

Step son : Üvey erkek evlat

Step daughter : Üvey kız evlat

Sibling : Kardeş ‘’kız ya da erkek’’

Step- Sibling : Üvey kardeş

Step Sister : Üvey kız kardeş

Step  Brother : Üvey erkek kardeş