Phonetic Alphabet - İngilizce Fonetik Alfabe

10 Eyl 2018

İnternational Phonetic Alphabet yani Uluslararası Fonetik Alfabe, her sembolün belirli bir İngilizce sesle ilişkilendirildiği bir sistemi ifade eder. İnternational Phonetic Alphabet (IPA) kullanarak ingilizce bir kelimeyi tam olarak nasıl ve ne şekilde telaffuz edebileceğinizi rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Hem İngilizce öğrenme sürecine yeni başlayanların hem de İngilizce bilen ancak telaffuzunu geliştirmek isteyenlerin kurtarıcısı haline gelen bu sistem ile uzman bir öğretmenle İngilizce konuşuyor gibi hissedeceksiniz.

Wall Street English olarak İngilizce telaffuzunu geliştirmek isteyenler için İngilizce sözcüklerde IPA kullanım örneklerini ayrıntılı bir şekilde açıkladık. O halde için çeşitli ünlü ve ünsüz seslerin İngilizce telaffuz çalışmasına birlikte başlayalım.

 

Günlük Konuşma Dilinde International Phonetic Alphabet
Phonetic Alphabet - Kısa Ünlüler

Phonetic Alphabet Examples

Phonetic AlphabetExamples
emet, bed, went, send, letter, intend
æcat, nap, black, hand, have, flat
ʌluck, cup, fun, love, money, come, one, London
ʊput, could, look, should, book, cook
ɒhot, rock, rob, watch, squat, top
əmother, alive, again, away, cinema

 

Phonetic Alphabet - Uzun Ünlüler

 

Phonetic AlphabetExamples
i:beat, need, team, see, heat
ɜ:turn, learn, nurse, third, heard
ɔ:law, bored, yawn, talk, jaw, call, four
u:food, blue, fruit, chew, lose, boot
ɑ:car, fast, bath, hard, arm, father

 

Phonetic Alphabet - İki Sesli Ünlüler

 

Phonetic AlphabetExamples
ɪəbeer, fear, near, clear, tear, here
there, care, pear, hair, stairs, where, air
rain, space, face, eight, case, say, eight
ɔɪemploy, joy, coil, oyster, toy, boy, join
pride, my, sight, kind, flight, five, eye
əʊalone, stones, hole, no, don’t
house, out, cow, brown, mouth

 

Phonetic Alphabet - Ünsüzler

Phonetic AlphabetExamples
fknife, Friday, fish, full
vvest, view, cave, village
θthought, bath, think
ðthere, brothers, others, those
zzoo, lazy, zigzag, crazy, nose
ʃshop, cash, rush, shirt
ʒcasual, delusion, television
hhigh, help, hello
pcap, purpose, pin, pause
bbag, robe, build, bubble
ttrain, time, late, tow
ddoor, drive, feed, day, down
kcricket, sock, cash, quick
gflag, green, girl, grass
ʈʃchurch, choose, cheese, watch
juggle, stage, juice, joy
mmore, mad, room, mother
nnobody, knew, turn, now
ŋthing, swimming, king, song
rroad, ride, river, roses, ring
jyesterday, tune, yellow, usual, yard
wworld, wine, walk, wall
l and ɫlaw, lots, leap, long, cold, chill, melt