Sık Yapılan 14 İngilizce Gramer Hatası

04 May 2018

İngilizceyi öğrenip aradan çıkarma aşamasındaysanız ve gramer ile mücadele ediyorsanız, kendinizi üzmeye değmez. Çünkü sizin için yardım elini uzatıyoruz. :-)

Kelime kurallarını öğrenirken ve İngilizce yazarken yapılan en yaygın hatalardan bazılarını size rehber olacak şekilde hazırladık.  

1.     Yanlış Kesme İşareti Kullanımı

Kesme işaretini  kullanmak zor değildir, ancak yanlış yere koyarak kullanmak İngilizcede yapılan en yaygın dilbilgisi hatalarından biridir.

Kurallar

·         Sahipliği belirtmek için kullanılır

·         Bir kişiye ait olan şeyleri göstermek için kesme işareti  ‘s’ takısından önce kullanılır. Örneğin, “The girl’s horse.”

·         Gösterilen şey birden fazla kişiye aitse kesme işareti ‘s’ takısından sonra kullanılır. Örneğin, “The girls’ horse.”

·         Ayrıca kesme işareti kısaltılmış kelimeleri de belirtiren kullanılır. Örneğin, “don’t” kelimesinde kullanılan kesme işareti eksik harf olan “o” yu belirtmek için kullanılır.

Yanlış Kullanımlar

·         The horse’s are in the field

·         Pen’s for sale

·         In the 1980’s

·         Janes horse is over there

·         The girls dresses are ready for them to collect

Doğru Kullanımlar

·         The horses are in the field

·         Pens for sale

·         In the 1980s

·         We didn’t want to do it

·         Jane’s horse is over there

·         The girls’ dresses are ready for them to collect

 

2.     Your/you’re

Yaygın yapılan hatalardan bir tanesi de eşsesli olan “your” ve “you’re” ın kullanımlarıdır.

Kurallar

·         “Your” bir şeyin sana ait olduğunu ifade eder.

·         “You’re” ise “you are” ifadesinin kısaltmasıdır.

Yanlış Kullanımlar

·         Your beautiful

·         Do you know when your coming over?

·         Can I have one of you’re biscuits?

Doğru Kullanımlar

·         You’re beautiful

·         Do you know when you’re coming over?

·         Can I have one of your biscuits?

 

3.     Its/it’s

Kesme işaretinin aitlik belirtmek için kullanılması gerektiğini daha önce söylemiştik, ama bu kuralın da bir istinası vardır o da “it” kelimesi için.

Kurallar

·         “It’s” sadece “it is” kelimesinin kısaltması için kullanılır

·         “Its” bir şeyin erkeksi ya da kadınsı olmayan bir şeye ait olduğunu gösterir. (yani “hers” veya “his” gibi, ancak bir kişi ifade etmek için kullanılmaz)

Yanlış Kullanımlar

·         Its snowing outside

·         The sofa looks great with it’s new cover

Doğru Kullanımlar

·         It’s snowing outside

·         The sofa looks great with its new cover

 

4.     “Could/would/should of”

Kurallar

·         Bazen yazarken “should of” kullanırız ama “should have” demek isteriz.

·         Yazılı halinde “should have” yerine kısaltılmış verisyonu “should’ve” kullanılmalıdır.

·         Hem “Should’ve” hem de “Should have” kullanım açısından doğrudur. Ancak “should have” daha resmi bir dil ifade eder.

Yanlış Kullanımlar

·         We could of gone there today

·         I would of done it sooner

·         You should of said

Doğru Kullanımlar

·         We could’ve gone there today

·         I would have done it sooner

·         You should’ve said

 

5.     There/their/they’re

Daha önce de bahsettiğimiz sinir bozucu eşanlamlılar durumu burada da söz konusu. Yakın telaffuzlara sahip ancak farklı anlamlar içeren kelimeler.

Kurallar

·         “there” burada olmayan bir yeri ifade etmek için kullanılır -  “over there”.

·         Ayrıca “there” Türkçedeki "orda/orada" ifadesinin karşılığıdır – “There are no cakes left.”

·         “Their” ise bulundurma gösterir - something belonging to them.

·         “They’re” ise  “they are” ın kısaltılmış halidir.

Yanlış Kullanımlar

·         Their going to be here soon

·         We should contact they’re agent

·         Can we use there boat?

·         Their is an argument that says

Doğru Kullanımlar

·         They’re going to be here soon

·         We should contact their agent

·         Can we use their boat?

·         There is an argument that says

 

6.     Fewer/less

Gerçek şu ki birçok kişi “fewer” ve “less” arasındaki farkı karıştırabiliyor. İki kelime de “daha az” anlamına gelir.

Kurallar

·         “Fewer”, few kelimesinin üstünlük hali olup, sayılabilen kelimelerde az anlamında kullanılır.

·         “Less” ise little kelimesinin üstünlük hali (comparative) olup özellikle sayılamayan isimlerden önce kullanılır.

Yanlış Kullanımlar

·         There are less cakes now

·         Ten items or less

Doğru Kullanımlar

·         There are fewer cakes now

·         Ten items or fewer

       There is less water than usual 

          

7.     Amount/number

Bu iki kelime de tıpkı “less” ve “fewer” daki gibi sırasıyla sayılamayan ve sayılabilenleri ifade etmek için kullanılır.

Kurallar

·         “Amount” sayılamayan şeyleri ifade etmek için kullanılır (örneğin su).

·         “Number” sayılabilen şeyleri ifade etmek için kullanılır (örneğin kuş).

Yanlış Kullanımlar

·         A greater amount of people are eating more healthily

Doğru Kullanımlar

·         A greater number of people are eating more healthily

·         The rain dumped a larger amount of water on the country than is average for the month

 

8.     To/two/too

Sık yapılan gramer hatalarından biri olan eşsesliler durumu burada da geçerlidir.

Kurallar

·         “To” bir fiilin mastar şeklindeki ifadesi için kullanılır – “to talk”.

·         “To” ayrıca “towards” anlamında da kullanılır.

·         “Too” ise “also” veya “as well” anlamında kullanılır.

·         “Two” ise 2 rakamını belirtir.

Yanlış Kullanımlar

·         I’m to hot

·         It’s time two go

·         I’m going too town

·         He bought to cakes

Doğru Kullanımlar

·         I’m too hot

·         I like tea too       

·         It’s time to go

·         I’m going to town

·         He bought two cakes

 

9.     Then/than

“Then” ve “Than” arasındaki karışıklık muhtemelen iki benzer ses olmalarından dolayı kaynaklanmaktadır.

Kurallar

·         “Than” karşılaştırma yapılırken kullanılır.

·         “Then”in ise bir çok anlamı vardır. Belli bir zamanı anlatır. Sonraki veya sıradaki anlamları vardır. Ayrıca “buna ek olarak”, “de, da” ve “bunun üstünde” gibi anlamları vardır.

Yanlış Kullanımlar

·         She was better at it then him

·         It was more then enough

Doğru Kullanımlar

·         She was better at it than him

·         It was more than enough

·         We’ll go to the baker first, then the coffee shop

 

10.Me/myself/I

Kişilerin kendilerini anlatırken kullandıkları kelimeler bir muammadır, özellikle de aynı cümlede bir başkasından da bahsedecekken. Burada bu cümleleri kullanırken "Me", "Myself" ya da "I" kelimelerinden hangisini kullanmamız gerektiğini göreceğiz;

Kurallar:

·         Kendinizden ve başkalarından söz edicekseniz, onların isimlerini cümlenin başına koyun.

·         Öncelikle onların isimlerini ortadan kaldırarak cümleye "me" ya da "I" koyun ve hangisinin kulağa doğru geldiğine bakın.

·         Örnedğin; "John and I are off to the circus" cümlesi yerine, siz "me is off to the circus" diyemezsiniz. Sadece özne olarak kendinizi kullansaydınız; "I am off to the circus" derdiniz. Bu yüzden bir kişiyle bir yere giderken "John and I" demeniz gerekir.

·         "Myself" kelimesini ise sadece daha önce "I" kelimesini kullandıysanız kullanabilirsiniz. Böylelikle kendinizi cümlenin nesnesi haline getirirsiniz.

Yanlış Kullanımlar:

·         Me and John are off to the circus.

·         Myself and John are going into town

·         Give it to John and I to look after

Doğru Kullanımlar:

·         John and I are off to the circus

·         John and I are going into town

·         Give it to John and me to look after

·         I’ll deal with it myself

·         thought to myself 

 

11.Invite/Invitation

Bu yanlış kullanım bu günlerde o kadar yaygın ki bu kelimler neredeyse birbirlerine alternatif olarak düşünülüyor. Fakat gerçekten düzgün bir şekilde İngilizce konuşmak istiyorsanız, bu ayrımı iyi bilmeniz gerekir.

Kurallar:

·         "Invite" kelimesi bir fiildir. ("to invite").  Bu fiil bir kişinin başkalarına, bir şey yapmak isteyip istemediklerini ya da bir yere gitmek isteyip istemediklerini sormak için kullanılır.

·         "Invitation" kelimesi bir isimdir. ("an invitation").  Bu isim bir kişinin başkasına, bir şey yapmak isteyip istemediğini ya da bir yere gitmek isteyip istemediğini sormadaki asıl mesajdır.

Yanlış Kullanımı:

·         I haven’t responded to her invite yet.

·         She sent me an invite.

Doğru Kullanımı:

·          I haven’t responded to her invitation yet.

·         She sent me an invitation.

·         I’m going to invite her to join us. 

 

12.Who/Whom

Başka bir muamma da diğer insanları nasıl anabileceğimiz karmaşasından ortaya çıkıyor. İngilizcede bir sürü var!

Kurallar:

·         "Who"  cümlenin öznesini  işaret ederken, "Whom" cümlenin nesnesini işaret eder.

·         "Who" ve "Whom", "he" ve "him" gibi kullanılır. Aşağıdakileri kendinize sorarak nasıl kullanılması gerektiğini anlayabilirsiniz; 

·         "Who did this?" -"He did" buradaki "Who" doğru kullanılmış demektir. "Whom should I invite?" -"Invite him" yani burada da Whom doğru kullanılmıştır.

·         "That" genellikle "Who" ya da "Whom" yerine yanlış bir şekilde kullanılan bir kelimedir.  Bir kişiden bahsediyorsanız, "that" kullanmaktan kaçının.

Yanlış Kullanımı:

·         Who shall I invite?

·         Whom is responsible?

·         He was the only person that wanted to come

Doğru Kullanımı:

·         Whom shall I invite?

·         Who is responsible?

·         He was the only person who wanted to come 

 

13.Affect/Effect

Bu iki kelimenin görünüş ve ses olarak birbirine ne kadar çok benzediği göz önünde bulundurulduğunda, kelimelerin birbirleriyle karıştırılmaları da kolaylıkla yapılabilecek bir hata olarak çıkıyor karşımıza. Bunun yanında ortada çok basit bir ayrım var;

Kurallar:

"Affect" bir fiildir. ("to affect"). Anlamı da bir şeye etki etmektir.

"Effect" ise bir isimdir. ("a positive effect"). Anlamı ise bir etkilenmenin sonucunda ortaya çıkan sonuçtur.

İngilizcede "to effect" diye bir fiil de kullanılır. Bunun anlamı sebep olmaktır. Ama daha fazla kafa karışıklığı yaratmaması açısından, onu örneklerin arasına koymadık.

Yanlış Kullanımı:

He waited for the medicine to have an affect

They were directly effected by the flooding

Doğru Kullanımı:

·         He waited for the medicine to have an effect

·         They were directly affected by the flooding

 

14. I.e. and e.g.

Bu iki kısaltma genellikle karıştırılır ve çoğu insan bu iki kısaltmayı birbirlerinin yerine kullanılabilir diye düşünür. Fakat kullanım şekilleri birbirinden farklıdır.

Kurallar:

·         "I.e." nin anlamı "that is" ya da "in other words" ile aynıdır. Kısalmanın uzun hali Latin kelimeler olan "id est."dir.

·         "E.g."  örneğin yani "for example" demektir.  Latin kelimeler olan " exempli gratia" dan gelir.

·         "I.e." ve "e.g." yi formal yazılarda yazmak çok da doğru olmaz. O yüzden daha resmi yazılarda, anlamlarını yani "for example" ya da "that is" i kullanmak daha doğru olur

Yanlış Kullanımı:

·         He liked many different types of cheeses, i.e. cheddar, camembert and brie.

·         He objects to the changes – e.g. he won’t be accepting them.

Doğru Kullanımı:

·         He liked many different types of cheeses, e.g. cheddar, camembert and brie.

·         He objects to the changes – i.e. he won’t be accepting them.