Simple Past Tense – İngilizce Geçmiş Zaman

01/08/2018 By
1108515

Simple Past Tense yani Türkçe karşılığıyla İngilizce geçmiş zaman şimdiki zamandan önce bir zaman diliminde tamamlanmış olan eylemleri ifade ederken kullanılır. Simple Past Tense’de eylemin gerçekleşme süreci önemli değildir. Asıl durum o eylemin geçmişte tamamlanmış olmasıdır. Eylem geçmişte yakın bir zamanda ya da uzun bir zaman önce olabilir. O halde İngilizce konuşma sırasında en çok kullanılan zamanlardan biri olan Simple Past Tense konusunu ve dikkat edilmesi gereken noktaları ayrıntılı bir şekilde öğrenmeye başlayalım.

Simple Past Tense (Geçmiş Zaman) Exercises

● Simple Past Tense geçmişte belirli bir zamanda başlamış ve bitmiş eylemler için kullanılır. Bu gibi eylemler cümle içinde kullanılırken zamanın belirtilmesi şart değildir. Ancak mutlaka cümle içinde geçmiş zamandan bahsettiği anlaşılmalıdır.

I saw a movie last week.

● Simple Past Tense cümle içinde geçmişte tamamlanmış birkaç eylemi arka arkaya anlatmak için kullanılır.

I finished work, walked to the beach and found my friends.

● Simple Past Tense geçmişte başlamış ve bitmiş bir süreci anlatılırken kullanılır. Bu kullanımda eylemin süreci uzundur ve tüm yıl, tüm gün gibi zamanlar belirtilerek kullanılır.

I lived in Italy for five years.

● Simple Past Tense geçmişte olan alışkanlıklar için de cümle içinde kullanılabilir. Bu tip cümleler used to kalıbı ile aynı amaçtadır. Bahsedilen eylemin bir alışkanlık olduğu cümle içinde anlaşılmalıdır. Bu anlamı güçlendirmek için ‘’always’’, ‘’often’’, ‘’usually’’, ‘’never’’ gibi zaman ifadeleri kullanılabilir.

I played football when I was a young man.

Simple Past Tense - İngilizce Geçmiş Zaman

Simple Past Tense Konu Anlatımı

 

Özne Fiil – Be Fiil – Have Fiil – Do
I was had did
You were had did
He/She/It was had did
We were had did
You were had did
They were had did

 

Simple Past Tense Olumlu Cümleler

İngilizce geçmiş zaman olumlu bir cümle içinde kullanılırken öznenin ardından fiilin 2. hali kullanılır. Simple Past Tense’de fiilin ikinci hali -to be fiili haricinde özneye göre değişiklik göstermez.

Özne + Fiilin 2. Hali + Tümleç

Simple Past Tense Örnekler

● I played football last day.
● He played tennis last week.
● I was in Italy last day.

Simple Past Tense Olumsuz Cümleler

İngilizce geçmiş zaman olumsuz bir cümle içinde kullanılırken yardımcı fiil olan did olumsuzluk eki de alarak ‘’did not’’ ya da ‘’didn’t biçiminde kullanılır. Simple past tense olumsuz cümlelerde fiil ise 1. hali ile kullanılır.

Özne + did not + Fiilin 1. hali + Tümleç

Simple Past Tense Örnekler

● I didn’t play football
● He didn’t play football
● They didn’t go to the theatre

Simple Past Tense Soru Cümleleri

İngilizce geçmiş zaman ile soru cümlesi oluştururken Simple Past Tense’in yardımcı fiili olan ‘’did’’ başa gelir. Fiil ise olumsuz cümlelerde olduğu gibi 1. hali ile kullanılmalıdır.

Did + Özne + Fiilin 1. Hali + Tümleç?

Simple Past Tense Örnekler

● Did you play football last day?
● Did they lose the match?
● Did he clean his home?

 

Regular and Irregular Verbs – Düzenli ve Düzensiz Fiiller

İngilizcede düzenli fiiller 2. hallerine dönüştürmek için belli kurallara uygun olarak bu fiillere -d, -ed ya da -ied takısı gelmektedir. Irregular verbs için ise bu kurallar çoğunlukla geçerli değildir.

Düzenli Fiil Örnekleri

● place – placed
● dance – danced
● plan – planned
● stop – stopped
● fix – fixed
● snow – snowed
● rain – rained
● need – needed
● help – helped
● add – added
● worry – worried
● play – played

Formu doldurun sizi arayalım!