ingilizce alistirmalarArticles Konu Anlatımı - (a / an / the)

Articles Konu Anlatımı - (a / an / the)

İngilizce’de bir ismi belirli ya da belirsiz olarak tanımlamaya yardımcı olan articles İngilizce öğrenmeye yeni başlayanların ilk öğrenmesi gereken konulardan birini oluşturur. Buna karşın ileri seviyede İngilizce bilenler bile bu gramer konusunda çoğu zaman hata yapabilmektedir. O halde Wall Street English olarak sizler için detaylı bir şekilde hazırladığımız İngilizce articles konusuna birlikte göz atmaya başlayalım.

İngilizce öğrenmeye yeni başlayanlar için articles ne demek sorusu oldukça sık duyulan sorulardan biridir. İngilizce isimleri kullanırken mutlaka onlara herhangi bir anlamı vermek için kullanılan ekler İngilizce gramer derslerinde ‘’Articles’ olarak adlandırılır. Ancak Articles konusunun Türkçe olarak karşılığı olmaması öğrencilerin bu gramer dersini karıştırmasının başlıca etmenlerinden biridir. Bu konuyu daha iyi öğrenmek için yapılması gereken ise articles kuralları ezberlemekten ziyade konu hakkında bolca İngilizce örnek incelemesi yapmaktadır.

A - An Kullanımı

‘’A ve an ‘’ isimlerin önüne gelen ve bu ismin diğer bütün benzer cisimlerinden bir tanesi olduğunu belirtmeye yarayan bir articles olarak bilinir. Örneğin hiçbir ayrım yapmadan sadece bir tanesini seçip mutfaktan alacağınız herhangi bir bardak, bu kullanımı en kısa yoldan özetleyecektir.

 

‘’a ve an’’ kullanımı ise bazı kurallara uygun olarak tercih edilmektedir. O halde ilgili isim için herhangi bir anlamı taşıyan bu articles kullanım kurallarını incelemeye başlayalım.

 

 • İsimler sessiz bir harf ile başlıyorsa; ismin önüne (a), isim sesli bir harfle başlıyorsa da (an) getirilir. Bu kurala bağlı olarak dikkat edilmesi gereken iki durum söz konusudur. Birincisi a ve an hiçbir zaman tek başına bulunan bir sıfat ya da zarfın önüne kullanılmaz; tamlama olması gerekmektedir. İkinci olarak ise a ve an cümle içinde herhangi bir anlamı taşıdığı için isimler muhakkak tekil olmalıdır.

 

a banana

a child

a book

 

an apple

an example

an engineer

 

 

a blue(sıfat) whale(isim)

a red(sıfat) house(isim)

 

a really(zarf) big(sıfat) plane

an extremely(zarf) tall(sıfat) building

 

I have a child.

Do you want to be an engineer?

 

 • A ve an kullanımında karıştırılan en temel nokta ise öğrencilerin a ve an eklerini kelimelerin yazılışına bağlı olarak cümle içinde kullanmalıdır. Oysa a ve an kullanımı ardından gelen ismin yazılışı değil okunuşuna bağlı olarak kullanılmalıdır.

 

Örneğin İngilizce’de saat anlamına gelen ‘’hour’’ kelimesi, her ne kadar sessiz bir harfle başlasa da ‘’aur’’ biçiminde telaffuz edilir. Bu durumda ise;

 

a hour - kullanımı yanlış

an hour - kullanımı ise doğrudur.

 

Bir diğer örnek olarak sesli bir harfle başlayan ‘’university’’ kelimesi, ‘’yuniversity’’ olarak okunduğu edildiği için başına an değil a ekini almalıdır.

 

an university - kullanımı yanlış

a university - kullanımı ise doğrudur.

 

 • Çoğul isimlerle kesinlikle kullanılmayan ‘’a ve an’’, aynı zamanda sayılamayan isimlerle de kullanılmazlar.

 

Örneğin; weather, water ya da milk gibi isimler İngilizce’de sayılamayan kelimeler olduğu için ‘’a ya da an’’ almazlar.

 

 • Sayılabilir özelliği olmayan sıfatlar tek başına hiçbir zaman a ve an almazken; sıfat tamlamaları alabilir.

 

Örneğin ‘’a poor’’ ifadesi kesinlikle yanlış bir kullanım olmasına karşın;

‘’a poor child’’ kullanımı doğrudur.

 

Bir diğer örnek olarak ‘’a happy’’ ifadesi kesinlikle  yanlış bir kullanım olmasına karşın;

‘’ a happy couple’’ kullanımı doğrudur.

 

‘’A ve An’’ Arasındaki Kullanım Farklılıkları
aOkunuşu sessiz harf ile başlayan kelimelera red bag, a computer
‘’U ve Eu’’ ile başlayan okunuşu sessiz olan kelimelera uniform, a European Country
anOkunuşu sesli harf ile başlayan kelimeleran intelligent girl, an apple
‘’H’’’ ile başlayan okunuşu sesli olan kelimeleran hour, an honest girl

 

The Kullanımı

‘’A ve an’’ kullanımlarında verdiğimiz bardak örneğini the içinde veririsek; eğer herhangi bir bardaktan bahsediyorsak ‘’a ya da an’’ kullanılacağından ancak belli bir bardağı istiyorsak ‘’the’’ article kelimesinin kullanılması gerektiğini söyleyebiliriz.

Bunun yanı sıra ‘’the’’, ‘’a ve an’’ article kelimelerinin aksine sayısal bir değer ifade etmez. Bu nedenle ‘’the’’ hem tekil hem de çoğul isimlerde de kullanılabilir.

the glasses

the glass

The Kullanım Yerleri

 • Doğa, hava durumu, zaman ile alakalı kelimelerin başında ‘’the’’ kullanılır.

 

the sea

the world

the earth

the rain

the weather

the wind

the universe

the past

the future

 

 • Dağlar, nehirler, denizler, okyanuslar, adalar gibi coğrafi isimlerin başında ‘’the’’ kullanılır.

The Alps

The Black Sea

The Bahamas

 

 • Özel isimler ve ülkeler kesinlikle başına ‘’the’’ almaz.

Örneğin; The Tom, The İstanbul, The Türkiye gibi ifadeler doğru bir kullanım değildir.

 

 • Ülkeler ‘’the’’ almamasına karşın; ülke insanlarını belirtmek ve birleşik devletlerden oluşan ülkelerde ‘’the’’ kullanılır.

The Turkish

The English

The United Kingdom

The United States of Amerika

 • Üniversite isimleri önlerine ‘’the’’ alarak ‘’of’’ ile kullanılır.

The University of California

 • Belirli sayılar ‘’the’’ ile kullanılır.

the first

the second

 • Aşağıdaki isimler the ile kullanılmaz.

hell

heaven

paradise

north

south

east

west

 • Müzik aletleri ve icatlar ‘’the’’ ile kullanılır.

the telephone

the radio

the piano

 • Oyun ve spor dalları ‘’the’’ almazlar.

Örneğin the football ya da the bridge kesinlikle doğru bir kullanım değildir.

 

No Article

No article yani ‘’a, an ya da the’’ article kelimelerinden hiçbirini almayan isimler olarak adlandırılır. Bu isimleri aşağıda sırayla sıralıyoruz.

 • Dil, ders ve spor isimleri
 • Yol ve cadde isimleri
 • Üniversite isimleri
 • Ulaşım aracı isimleri
 • Zaman, gün ve ay isimleri
 • Havaalanı isimleri
 • Ülke ve kıta isimleri
 • Şehir ve insan isimleri
 • Şirket ve dükkan isimleri
Daha fazla alıştırma
Present Continuous Tense - İngilizce Şimdiki Zaman Konu Anlatımı

Present Continuous Tense yani Türkçe karşılığıyla şimdiki zaman o anda gerçekleştirilen eylemleri ifade ederken kullanılır.

Present Perfect Tense - Since / For Konu Anlatımı

İngilizce öğrenme sürecinde olan öğrencileri en çok zorlayan gramer konularından biri olan Present Perfect Tense konusunun bu derece zorlayıcı olmasının ilk nedeni bu zaman dilimin Türkçe karşılığının olmamasıdır.