ingilizce alistirmalarPresent Perfect Tense - Since / For Konu Anlatımı

Present Perfect Tense - Since / For Konu Anlatımı

İngilizce öğrenme sürecinde olan öğrencileri en çok zorlayan gramer konularından biri olan Present Perfect Tense konusunun bu derece zorlayıcı olmasının ilk nedeni bu zaman dilimin Türkçe karşılığının olmamasıdır. Present Perfect Tense temelde bir olayın ne zaman ve nasıl olduğunun pek önemli olmadığı durumlarda kullanılır. Buna rağmen Present Perfect Tense gibi zaman dilimleri kullanıldığında belirli bir zaman dilimi ifade eden kelimeler bulunmaktadır. Bunlardan en önemlileri ise "for" ve "since" olarak ifade edilebilir.

İngilizce "For" Kullanımı

Cümlede belirli bir zaman diliminden bahsediliyorsa ve eylemin ne kadar sürede devam ettiği anlatılmak istendiğinde for kullanılır. For kelimesinin birinci anlamı "için" olarak çevrilse de Present Perfect Tense, past perfect tense ya da future tense ile kurulan cümlelerde "şu kadar süre boyunca" anlamı taşır.

● Burada dikkat edilmesi gereken konulardan biri "for" kelimesi iki farklı zaman aralığını vurgulayarak eylemin ne kadar süre devam ettiğini belirtir.

I have studied English for six years - Altı ay boyunca İngilizce çalıştım.
I have known her for eleven years - Onu on bir yıldır tanıyorum.
She has been in Ankara for five years - O beş yıldır Ankara’da
My little sister has been sick for two days - Benim küçük kız kardeşim 2 gündür hasta
He has known me for a long time - O beni uzun zamandır tanıyor.
He will be in the vacation for a week - bir hafta boyunca ziyarette olacak.
I haven’t seen her for four weeks - Onu dört haftadır görmedim.
She have been sleeping for six hours - O altı saattir uyuyor.

● For kelimesi belirli bir zaman diliminden bahsettiği için all day, all year all week gibi ifadelerle kullanılamaz.

Örneğin; She have been sleeping for all day ifadesi yanlış bir kullanımdır.

● For ile "ne kadar süre" ve "kaç gün boyunca" gibi anlamlar içeren İngilizce soru cümlesi kullanılabilmektedir. Bu tarz soru cümleleri oluştururken for cümle İngilizce soru cümlesinin sonuna gelir.

How many days have you studied for? - Kaç gün boyunca çalışacaksın
How long are you here for? - Ne kadar süre buradasın?

 

İngilizce "Since" Kullanımı

Since, for kelimesinin aksine sadece Perfect Tense ile kullanılarak ve temelde "-den beri" anlamını taşır. Olayın ne zaman başladığının anlatıldığı yani eylemin bir zaman diliminde geçtiği cümleler için kullanılır.

She has lived here since she was a child - O çocukluğundan beri burada yaşıyor.
We have known her since yesterday - Dünden beri onu tanıyorum.
It has not rained since then - O zamandan beri yağmur yağmadı
They have lived in İstanbul since they were born - Doğduklarından beri İstanbul’da yaşıyorlar.
We have been successful since he has joined in this firm - O bu firmaya girdiğinden beri biz çok başarılıyız.
How long since does she work? - Ne kadar zamandır çalışıyor.

 

● Since kullanımında dikkat edilmesi gereken temel husus bu cümlelerde since kelimesinden sonra geçmiş zaman cümleleri kullanılır.

I have worked since she came to İstanbul - O İstanbul’a geldiğinden beri çalışıyorum.
I have not seen him since he went to Ankara - O Ankaraya gittiğinden beri onu görmedim.

● Since kullanımında cümleler birbiriyle yer değiştirdiğinde anlamda bir değişiklik olmaz.

Since he went to Ankara, I have not seen him
Since she came to Istanbul, I have worked

● Eylemin ne kadar sürede yapıldığı sormak için kullanılan soru kalıplarından olan "How long" ile ilgili İngilizce soru cümlelerine cevap verirken Perfect Tense ile birlikte since kullanılır. Bazı durumlarda bu gibi soru cevaplarında "for" da kullanılabilir.

How long have you been to Turkey? - Ne kadar süre Türkiye’de bulundun?
- I have been to Turkey since I was born - Doğduğumdan beri Türkiye’ydim.
- I have been to Turkey for 20 years - 20 yıldır Türkiye’deyim.

Daha fazla alıştırma
İngilizce Sayılar ve Okunuşları

İngilizce sayıları en hızlı ve doğru şekilde öğrenmek ve okumak için sizin için hazırladığımız bu akılda kalıcı yöntemleri kullanabilirsiniz.

Future Continuous Tense

Future continuous tense, gelecekte belli bir anda devam etmekte olacak eylemleri anlatmak için kullanılır. Tüm gelecek zaman formlarda olduğu gibi zaman zarflarıyla birlikte kullanılamaz.