ingilizce alistirmalarSimple Present Tense - Geniş Zaman

Simple Present Tense - Geniş Zaman

İngilizce gramer konuları arasında en fazla kullanılan Simple Present Tense ya da geniş zaman İngilizce fiil çekimi bakımından da kullanımı en kolay olan zamanlardan biri olarak bilinir. Simple Present Tense yani Türkçe anlamıyla geniş zaman sürekli yapılan eylemleri ifade etmek için kullanılır.

 

Present Simple Tense (İngilizce Geniş Zaman) Exercises

Herkes tarafından bilinen gerçekleri, planlanan eylemleri anlatırken, belli bir süre zarfında tekrarlanan eylemleri, değişmeyen durum, duygu ve arzuları ifade ederken kullanılır.

 • Sürekli tekrarlanan eylemleri anlatırken kullanılır.

I drink two cups of coffee every morning.

He goes to the theater once a week.

 • Değişmeyen durum, duygu ve arzuları ifade ederken kullanılır.

She works in London

I like chocolate

 • Planlanan eylemleri anlatırken kullanılır.

He takes an exam in April

My family come to us on Monday

 • Herkes tarafından bilinen gerçekleri anlatırken kullanılır.

The sun sets in the west

Water boils in 100 C

 • Talimat ve yön bildirirken ingilizce geniş zaman kullanılır.

The contents into hot water.

You take the No:12 bus to Kadıköy

 • Önceden programlanmış olayları anlatırken kullanılır. Bu kullanım türünde cümleler her ne kadar gelecek zaman anlamı taşısa bile geniş zaman kurallarına göre ifade edilir.

The exam starts at 10 o’clock tomorrow.

The ship leaves Kabatas at 10pm tonight

 • Özellikle çocuk kitaplarında hikaye anlatımında kullanılır.

 

Simple Present Tense Konu Anlatımı

Simple Present Tense Olumlu Cümleler

Geniş zamanı olumlu cümle içinde kullanırken İngilizce formülü oldukça basittir. Burada dikkat edilmesi gereken tek kural üçüncü tekil şahıslarda fiil yapısına göre ‘’-s ‘’ eki alır.

Subject + Verb (he/she/it -s) + Object

Özne + Yüklem (üçüncü tekil şahıslarda fiil s takısı alır) + Nesne

Simple Present Tense Örnekler

 • You work at the weekends.
 • She gets up early
 • My dad goes to work every day

Simple Present Tense Olumsuz Cümleler

İngilizce geniş zamanın yardımcı fiili olan do, üçüncü tekil şahıslarda -es eki alarak does olarak kullanılır. İngilizce olumsuz cümlelerde yardımcı fiil -s eki aldığı için asıl fiil mastar halde olmak zorundadır.

Subject + do/does + not + Verb + Object

Özne + do/does + not + Yüklem + Nesne

Simple Present Tense Örnekler

 • She does not (doesn’t) like football.
 • We don’t (do not) speak Turkish.
 • I don’t drink milk.

Simple Present Tense Soru Cümleleri

İngilizce geniş zamanın yardımcı fiili olan ‘’do’’, üçüncü tekil şahıslarda -es eki alarak does olarak kullanılır. İngilizce soru cümlelerinde yardımcı fiil -s eki aldığı için asıl fiil mastar halde olmak zorundadır.

Do/Does + Subject + Verb + Object

Do/Does + Özne + Yüklem + Nesne

Simple Present Tense Örnekler

 • Do I like Maths?
 • Does it eat dried cat food?
 • Do they play football?

Simple Present Tense Fiil Çekimleri

 • Üçüncü tekil şahıslar için fiiller ister her zaman -s ile bitmelidir.

think - thinks

give - gives

want wants

 • Üçüncü tekil şahıslarda yapılan olumsuz ya da soru cümlelerinde ise ‘’does’’ olarak -s takısı kullanıldığı için ardından fiil mastar haliyle kullanılır.

She does not want ice cream / She doesn’t want ice cream

Does she want ice cream

 • Üçüncü tekil şahıslarda -y ile biten fiiller -s takısı alırken, çoğunlukla fiilin sonunda yer alan -y harfi -ies şekline dönüştürülür.

fly - flies

cry - cries

marry - marries

 • Üstte yer alan madde ise bazı istisnai fiillerde geçerli değildir. Bu fiiller -y harfi düşmeden -s takısı alır.

play - plays

pray - prays

 • Üçüncü tekil şahıslarda -ss, -x, -ch, -sh ile biten fiiller ise -es takısı alır.

pass - passes

fix - fixes

catch - catches

push - pushes

 

Simple Present Tense Alıştırmalar

 • Alice goes to the cinema every day.
 • She talks French
 • She mixes crema and milk.
 • He enjoys playing the violin

Simple Present Tense Zaman Zarfları

alwaysdaimaI always love you
sometimesbazenI sometimes go to the cinema
usuallygenellikleI usually listen to classical music
oftensık sıkI often visit him
neveraslaI never smoke
every ..her ..I go fishing every Monday
every dayher günI read a book every day
rarelynadirenI rarely smoke

İngilizce geniş zaman cümlesi kurarken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ‘’never’’ gibi cümlenin anlamını olumsuz hale getiren zaman zarfları kullanırken cümle içinde ‘’not’’ kullanılmaz.

Daha fazla alıştırma
İngilizce Sayılar ve Okunuşları

İngilizce sayıları en hızlı ve doğru şekilde öğrenmek ve okumak için sizin için hazırladığımız bu akılda kalıcı yöntemleri kullanabilirsiniz.

Future Continuous Tense

Future continuous tense, gelecekte belli bir anda devam etmekte olacak eylemleri anlatmak için kullanılır. Tüm gelecek zaman formlarda olduğu gibi zaman zarflarıyla birlikte kullanılamaz.