Insan kaynakları

İnsan Kaynakları Politikamız

Wall Street English Türkiye olarak, temel İnsan Kaynakları politikamız; hedeflerimiz, kurum kültürümüz, misyon ve vizyonumuz doğrultusunda nitelikli insan gücünün işe alımını gerçekleştirmek, çalışanlarımızın potansiyellerini en üst düzeyde kullanabilmelerine ve geliştirebilmelerine olanak sağlayan çalışma ortamları yaratmaktır.

Bireysel ve ekip performansını kurum performansına yansıtacak, bilgiyi doğru yöneten, süreçlerini sürekli geliştiren “Değer Yaratan İnsan Kaynakları” mottosuyla hareket ederiz.İnsan Kaynakları Politikamızın bir kolu da İnsan Kaynakları İş Ortaklığı anlayışını kurum içerisine entegre ederek;

 • Her bir çalışanımızın, kurumun hedeflerine ulaşmada etkin olabileceği rolü doğru olarak belirlemek ve yönetmek,
 • Çalışanlarımıza, kariyerleri ile ilgili mentorluk ve danışmanlık sağlamak,
 • Kurum içi yetenekleri keşfedip onlar için uzun vadeli projeler üretmek, hayata geçişini sağlamak,
 • Global dünyanın gerektirdiği yenilikçi İnsan Kaynakları projelerini uygulamakta öncülük edip fark yaratmaktır.

HEDEFLERİMİZ

 

 • İş hedeflerimiz ile çalışanların bireysel hedefleri arasında eşgüdüm sağlamak. Her bir çalışanımızı mevcut ve ileride üstleneceği pozisyonların gerektirdiği yetkinliklerle donatarak, organizasyon içinde yatay/dikey hareket olanakları yaratmak.
 • Çalışanlarımızın kariyer planlamalarını dikkate alarak, mevcut görevlerindeki performanslarını arttıracak ve onları ileride alacakları sorumluluklara hazırlayacak eğitim olanakları sunmak.
 • Çalışanlarımızla tüm iletişimimizi şeffaf olarak yürütmek ve bunun yaygınlaşmasını sağlayacak politikalar oluşturmak.
 • Piyasa koşullarına uygun olarak belirlenen ücret sisteminin sağlıklı yürütülmesini ve buna bağlı olarak çalışanların hakedişlerinin doğru ve zamanında ödenmesini sağlamak.
 • Performans değerlendirme sisteminin ilgili hedefler ve yetkinlikler bazında doğru bir şekilde uygulanmasını ve koordinasyonunu sağlamak. Çalışanlarımızın kariyer planları çerçevesinde bilgi, beceri ve tutumlarınıen etkin şekilde kullanılabilmesini sağlamak.

DEĞERLERİMİZ

 

 • İnsana saygı benimsediğimiz tüm politikaların üzerindedir.
 • 1972 yılında “Dünya’ya İngilizce Öğretmek ve Geleceği Değiştirmek” amacı ile çıktığımız bu keyifli serüvende etik değerlerimiz ışığında, her geçen gün daha da büyüyen kocaman bir aileyiz. Bu ailenin her bir bireyi olarak bizler kurumu daha da ileri taşıma hedefi taşıyoruz.
 • “Biz lideriz, biz yenilikçiyiz; ilham veren bir ekibiz.”anlayışı tüm çalışanlarımızın benimsediği temel değerlerimizdir.
 • Çalışanlarımızın yetkinliklerinin artması ve genişletilmesi en önemli önceliğimizdir.
 • Farklılıkların zenginliğimiz olduğuna inanırız. Irk, etnik köken, yaş, cinsiyet, din veya siyasi görüş sebebiyle ayırım yapmayız.
 • Türkiye’nin bir çok yerinde hizmet veren şubelerimizdeki her bir çalışan ile ‘tek bir takımız’. Hep beraber daha güçlüyüz.
İşe alım süreçlerimiz nasıl işliyor? Wall Street English Türkiye İnsan Kaynakları olarak amacımız, bireylerin kendilerini mutlu ve verimli hissedebilecekleri alanlarda seçme yerleştirme yapılması esasına dayanmaktadır. İşe alım sürecimiz, kişilik envanteri ve yetkinlik bazlı mülakatlar ile gerekli hallerde teknik ve sözlü mülakat üzerinden gerçekleşmektedir. İşe alım süreçlerinde temel hedefimiz, gelişen dünyaya ayak uyduran modern İnsan Kaynakları süreçlerini uygulayarak kurum kültürümüze uygun, yetenekli ve yetkinlik sahibi bireyleri ekibimize dahil etmektir. Yeni mezun, genç, yetenekli adaylardan, yönetici pozisyonlarına kadar her pozisyon için işe alım sürecimiz ik@wallstreet.com.tr e-posta adresi ve www.wse.com.tr, www.kariyer.net , internet adresleri üzerinden sürdürülmektedir. Başvuru yapılan pozisyon ve başvuran adayın yetkinliklerinin örtüşmesi halinde aday davetleri gerçekleştirilerek mülakat organize edilir. Tüm mülakat süreçlerinden başarı ile geçen adaylara görev teklifleri yazılı ve sözlü şekilde yapılır. Görüşme yapılmış tüm adaylara e-posta veya telefon yolu ile mülakat sonucu ile ilgili bilgi verilir.