İngilizce Alfabe

04 May 2018

İngilizce alfabeİngilizceyi yazıya aktarırken kullanılan alfabedir. Latin harflerinden oluşan İngiliz alfabesinde 26 harf bulunmaktadır. Bunların 21’i sessiz 5’i sesli harftir. A,E,I,O,U harfleri sesli harflerdir(vowels), Y ve Q yarı sesli harflerdir(semi vowels). Geri kalan harfler sessiz harflerdir(consonants). Tüm harflerin yazılışları ve okunuşları farklıdır. İngilizce alfabede Türkçe alfabeden farklı olarak 3 adet harf bulunur. Bunlar Q,W ve X harfleridir. İngilizce alfabede küçük harflerde “ı” yoktur, “i” vardır. Ayrıca, İngilizce’de büyük “İ” yoktur. “İ”nin büyük yazılışı daima “I”dır.

Harflerin okunuşu;

I) “e” sesi verenler        A, H, J, K ( ey, eyc, jey, ke)

II) “i” sesi verenler        B, C, D, E , G , P ,T ( bi, si, di, i, ci, pi, ti )

III) “e” sesi verenler      F, L, M, N, S, X ( ef, el, em, en, es, ex)

IV) “Ay” sesi verenler    I, Y ( ay, vay)

V) “u” sesi verenler       Q, U, W ( ku, yu, dabılyu)

 Harflerin okunuşu şöyledir...

Büyük Harf

Küçük Harf

Türkçe Okunuşu

A

a

ey

B

b

bi

C

c

si

D

d

di

E

e

i

F

f

ef 

G

g

ci

H

h

eyç

I

i

ay

J

j

cey

K

k

key

L

l

el

M

m

em

N

n

en

O

o

ou

P

p

pi

Q

q

kiu

R

r

ar

S

s

es

T

t

ti

U

u

yu

V

v

vi

W

w

dabılyu

X

x

eks

Y

y

way

Z

z

zed