İngilizce Eğitim

23 Oca 2024

İngilizce Eğitim Programı

Türkiye’de her ne kadar İngilizce eğitimine ilkokuldan itibaren başlanıyor olsa da; eğitim sürecinde çoğunlukla ezberci sistemin hakim olması çoğu kişinin ileri zamanlarda İngilizce ile alakalı alanlarda sorun yaşamasına neden olmaktadır.

Özellikle sadece İngilizce gramer üzerinden yapılan çalışmalar; kelime bilgisinden yoksun, İngilizce konuşmaktan çekinen nesiller doğuruyor. Bu şekilde eğitim sunan İngilizce kursu ve okulların programları da bir çok öğrencinin zaman içinde İngilizce eğitim sürecini sonlandırmak istemesine sebep olabiliyor. Bunun neticesinde de anlayan ama konuşamayan ya da İngilizce’ye karşı ön yargıları olan bir çok kişi, iş ve özel hayatında İngilizce’nin sağlayacağı avantajlardan haliyle faydalanamıyor. İngilizce eğitim programları sayesinde tüm bu problemler ortadan kalkıyor.

Oysa İngilizce eğitimi sanılanın aksine İngilizce kelime ezberlemek ve gramer konularını kavramaktan ibaret değildir. İngilizce görsel eğitim seti ve daha birçok farklı ayrıntı değerlendirilmelidir. Doğru bir İngilizce eğitimi aynı zamanda İngilizce konuşma üzerine yoğunlaşmalıdır. Bu eğitimin öğrenciye fayda sağlayabilmesi için ise yapay ve zorlama bir süreçten ziyade bir bebeğin ana dilini öğrendiği gibi doğal bir işleyişte devamlılığını sağlaması gerekir.

Elbette bu sürecin başarıyla sonuçlanması için sadece eğitmenlere değil öğrencilere de büyük sorumluluk düşer. Dil eğitiminde gerekli olan en önemli nitelik sabırdır. Bu sebeple öğrencilerin bu süreçte sabırlı davranması ve İngilizce konuşma odaklı çalışma düzeni oluşturması gerekir. Doğru program ve aktivitelerle pekiştirilen İngilizce öğrenme süreci ile öğrenciler İngilizce eğitimleri sonucunda etkin bir başarı sağlayacaklardır.

İngilizce Eğitim Sürecinde Beceri Geliştirme

İngilizce eğitim sistemi tek bir beceriyi geliştirmekten ziyade dinleme, tekrar etme, okuma, konuşma, test ve yazma temel becerilerini de kapsayacak şekilde oluşmalıdır. Sanılanın aksine İngilizce eğitimi, kelime ve dil bilgisi ezberlemeye dayanan klasik ve yapay bir süreçten ibaret olmamakla birlikte bir çocuğun ana dilini öğrendiği gibi doğal bir süreç olarak değerlendirilmelidir. Online İngilizce eğitimi sürecine giriş yapıldığı zamanlarda da becerilerin geliştirilmesine yoğunlaşılır.

Bu nedenle İngilizce eğitimi bütünüyle öğrenci merkezli olmalı ve öğrencinin multimedya ortamında yanlış yapma endişesine kapılmadan ve kendi temposunda görerek, işiterek, okuyarak, çeşitli alıştırmalarla sürekli pratik yaparak dili bir alışkanlık ve beceri haline getirmesi sağlanmalıdır.

İngilizce Dil Eğitiminde Mutlaka Bulunması Gereken 6 Özellik

Öğrenci Merkezli İngilizce Eğitim

İngilizce dil eğitimi sürecinde dikkat edilmesi gereken en önemli özelliklerden biri; kaynak olarak bir eğitmenden yararlanılıyor olsa bile dersin işleyişinde bu eğitmenin asla başrolde olmaması gerektiğidir. Öğretmenler, eğitim sürecinin işleyişinde öğrenciler ile iş birliği içinde olmalı ve İngilizce derslerini öğretmen- öğrenci ya da öğrenci- öğrenci biçimlerinde çift yönlü olarak kontrolün sağlanması için çalışılmalıdır. İngilizce derslerinin bütünüyle öğrenci merkezli olması sayesinde öğrencinin İngilizce konuşma ve yazma becerilerinin sağlanmasını da kolaylaştıracaktır.

Pratik Yaparak İngilizce Eğitim

İngilizce dil eğitimi sürecinde her ne kadar öğretmene büyük sorumluluklar düşüyor olsa da; asıl kontrol öğrencinin elindedir. İngilizce eğitiminin başarıyla sonuçlanabilmesi için öğrencinin bu süreç içinde istikrarlı ve sabırlı bir ilerleme sağlaması gerekmektedir. Bu noktada öğrencilerin yapacakları tek şey İngilizce eğitim programı sürecini en iyi şekilde değerlendirmektir. Öğrenciler günlük düzenli tekrar ve pratikler sayesinde İngilizce eğitimini daha verimli hale getirmeleri olasıdır. İngilizce eğitim seviyeleri bu pratikler neticesinde belirlenir. Yurtdışı İngilizce eğitim programları sayesinde de pratik yapabilme imkanı oluşur.

Doğru İngilizce Eğitim Seviyeleri İle Başlamak

İngilizce eğitimi alınırken bu sürecin başarılı bir şekilde sonuçlanabilmesi için öğrencinin İngilizce eğitim programları doğru bir seviyeden başlamalıdır. Yüksek bir seviyeden başlayan öğrencinin İngilizce öğrenme hevesi kırılabilir ya da daha düşük bir seviyeden başlayan öğrenci zaman içinde bu eğitimden sıkılabilir. Bu nedenle öğrenciler dil eğitim süreçlerinde özellikle kendi seviyelerine en uygun kaynaklardan yararlanmalı ve bu seviyeye uygun eğitim programlarını tercih etmelidir.

Doğru İngilizce Eğitim Seviyeleri İle Başlamak

İngilizce dil eğitimi denildiğinde her ne kadar akla ilk olarak gramer çalışması gelse de; İngilizce bilmek akıcı bir şekilde konuşma yetisini de beraberinde getirmelidir. İngilizce öğrenme sürecinin en doğru şekilde yönetilmesi için öğrencilerin konuşma pratikleri yapabilecekleri bir çok alanın var olması gerekir. Bunun için öğrenciler sosyal kulüp aktivitelerinden yararlanabilir ya da kendi kendilerine konuşma pratikleri yapabilirler. Uzaktan eğitim İngilizce için önemlidir. Karşılıklı konuşma eğitimi uzaktan da yapılabilir. İngilizce temel eğitim ile başlanan konuşma pratikleri en üst seviyelere kadar yükselebilmektedir.

Doğal Bir İşleyiş İle İngilizce Eğitim

Bir dili öğrenmenin en kolay ve kalıcı yolu o dili ana dilini öğrenen bir çocuk gibi doğal bir işleyiş içinde sürdürmektir. Önce duyarak, ardından okuyarak ve son olarak yazarak tamamlanan bu süreç İngilizce eğitiminde öğrencinin her tür meziyeti kazanmasını da sağlayacaktır. Bu şekilde sağlanan bir eğitim, İngilizce konuşmaktan çekinmeyen, okuduğunu anlayan ve yazabilen bireylerin yetişmesine olanak sağlanmış olur. İngilizce eğitim seti programlarından yararlanılarak, eğitimin doğal işleyişi bozulmaz. İngilizce uzaktan eğitim programlarında da aynı hassasiyet korunur.

Dinleyerek, Okuyarak, Konuşarak, Yazarak İngilizce Eğitim

İngilizce çalışmaları sırasında yazarak öğrenme yönteminin başarısı elbette tartışılamaz. Ancak sadece yazarak çalışmak İngilizce öğrenme sürecinde öğrenciye pek bir katkı sağlayamayacaktır. Bu sebeple öğrencilerin bu süreçte özellikle İngilizce dinleme, okuma ve konuşma pratikleri yaparak eğitimlerini istikrarlı bir şekilde sürdürmeleri, bu sürecin daha başarılı sonuçlanmasına olanak sağlayacaktır. Gerektiği zaman İngilizce eğitim videoları devreye girer ve bolca pratik yapılır. Online İngilizce eğitim süreci için de aynı yöntemler uygulanabilir. İngilizce eğitim kitapları sayesinde okuma becerileri de gelişir.