ingilizce alistirmalarPassive Voice, Passive Voice Konu Anlatımı - Etken Edilgen Cümleler

Passive Voice, Passive Voice Konu Anlatımı - Etken Edilgen Cümleler

İngilizce öğrenme sürecinde olan tüm öğrenciler için çoğu zaman oldukça karmaşık bir hal alan passive voice - etken edilgen cümleler konusu sanılanın aksine düzenli çalışma ve pratik yaparak rahatlıkla üstesinden gelebileceğiniz bir gramer konusu olarak bilinir. Ancak passive voice - etken edilgen cümleler konusunu öğrenebilmek için öncelikle passive voice ve active voice yani etken yapı cümle farklılıklarını kavramanız gerekmektedir. O halde sizler için hazırladığımız passive voice konu anlatımına göz gezdirmeye başlayalım.

Active Voice (Etken Yapı) ve Passive Voice ( Edilgen Yapı) Farkı

Active voice öznenin yaptığı bir eylemi ifade etmek için kullanılırken; passive voice ise bir şeyin biri ya da birileri tarafından yapıldığını ifade etmek için kullanılır. Örnek vermek istersek;

Active Voice - Etken Yapı : I do my homeworks every night
Her gece ödevlerimi yaparım.
Passive Voice - Edilgen Yapı : My homeworks are done by me every night
Ödevlerim her gece benim tarafımdan yapılır.

● Örnekte de görüldüğü üzere etken cümlelerde bulunan nesneler edilgen cümlelerde özne haline dönüşmektedir.

● Edilgen yapıda önemli olan nokta meydana gelen olay olduğu için eylemi yapan kişi önemli değildir. Buna karşın hem passive cümle kullanmanız hem de olayı gerçekleştiren kişiyi belirtmeniz istendiğinde ya da yapanın kim olduğu cümle içinden anlaşılamadığı durumlarda active cümlede yer alan özne, passive cümlede by eklenerek belirtilir.

● Etken cümleyi edilgen cümleye çevirirken dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da cümle içinde nesneyi tam olarak bulmaktır. Çoğu öğrencinin en çok karıştırdığı nokta olan bu kısımda nesnenin birden fazla kelimeden oluşma ihtimalini unutmayın.

Passive Voice Olumlu Cümleler

Özne + to be + fiilin 3. hali + by

Passive voice olumlu cümle kalıbında eylemin kimin tarafından yapıldığını belirten by eki isteğe bağlı olarak kullanılır.

This television was repaired by me
This television was repaired

Passive Voice Olumsuz Cümleler

Özne + to be + not + fiilin 3. hali + by

Passive voice olumsuz cümle kalıbında eylemin kimin tarafından yapıldığını belirten by eki aynı olumlu cümle yapısındaki gibi isteğe bağlı olarak kullanılır.

This television was not repaired by me
This television was not repaired

Passive Voice Soru Cümleleri

to be + özne + fiilin 3. hali + by

Passive voice soru cümlesi kalıbında eylemin kimin tarafından yapıldığını belirten by eki aynı olumlu ve olumsuz cümle yapısındaki gibi isteğe bağlı olarak kullanılır.

Was this television repaired by me ?
Was this television repaired ?

Active ve Passive Cümlelerin Değişimi

Etken ve Edilgen Cümle Örnekleri

Present Tense:
Active Voice : I make payments daily
Passive Voice : Payments are made by me daily

Present Continuous Tense:
Active Voice : I am making payments
Passive Voice : Payments are being made by me

Past Perfect Tense:
Active Voice : I had made payments
Passive Voice : Payments had been made by me

Past Perfect Continuous Tense
Active Voice : I had been making payments
Passive Voice : Payments had been being made by me

Daha fazla alıştırma
Possessive Adjectives - İyelik Sıfatı İngilizce Konu Anlatımı

İster İngilizce öğrenme sürecine yeni başlayanlardan biri isterseniz de İngilizce seviyenizi geliştirmek için İngilizce çalışması yapıyor olun; öğrencilerin en çok zevk aldığı konulardan biri olan Possessive Adjectives konusunu çalışırken oldukça eğleneceğinize emin olabilirsiniz.

Present Perfect Tense - Since / For Konu Anlatımı

İngilizce öğrenme sürecinde olan öğrencileri en çok zorlayan gramer konularından biri olan Present Perfect Tense konusunun bu derece zorlayıcı olmasının ilk nedeni bu zaman dilimin Türkçe karşılığının olmamasıdır.