Modals Konu Anlatımı – Could and Would Kullanımı

28/12/2018 By
76418

İngilizce gramer konularının olmazsa olmazlarından biri olan modals, özellikle İngilizce öğrenmeye yeni başlayanlar için oldukça karışık gelebiliyor. Buna karşın modals kurallarını bol bol İngilizce alıştırmalarla destekleyerek konunun pekişmesi oldukça kolaydır. Wall Street English olarak modals konularında karışıklık yaşamanızı önlemek için Modals listesini parça parça öğrenmenize destek olacağız. O halde ilk olarak would ve could kullanımı hakkında detaylı incelemelere başlayalım.

Would Kullanım Alanları

● Would kullanımı en çok rica cümlelerinde yer almaktadır.

Would you like anything else? – Başka bir şey ister misiniz?
Would you please be quiet? – Lütfen sessiz olur musunuz?
Would you like any coffee? – Çay alır mıydınız?

● Geçmişte yaşanan alışkanlık cümlelerinde yer alır.

My mother would take me to the library every monday when I was child. – Ben çocukken annem her pazartesi beni kütüphaneye götürürdü.

● In indirect speech for will yani İngilizce dolaylı anlatımda will yerine kullanılır.

– He says ‘’I will come back’’ – Geri geleceğini söylüyor.
– He said he would come back – Geri geleceğini söyledi.

● Reddetme cümlelerinde kullanılır.

He wouldn’t tell me his number – O bana numarasını söylemezdi.

● Varsayım cümlelerinde kullanılır.

If I were you I would eat less – Yerinde olsaydım daha az yerdim.
I would like to buy a car sometime – Bir gün bir araba almak isterim
If I had a lot of money I would like to own a boat one day – Eğer bir gün çok param olursa bir tekne sahibi olmak isterim.

● Soru sorarken kullanılır.

Would you like salad? – Salata ister misin?
Would you like to join us tomorrow? – Yarın bize katılmak ister misin?

● Who, what where, when, why ve how ile kullanılan sorularda yer alır.

What would you do if … – Eğer … olsaydı ne yapardın?
How would you do that? – Bunu nasıl yaparsın?

Past Modals – Will and would

Bilindiği gibi ‘’will’’ yardımcı fiili geçmiş zamanda ‘’would’’ olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle kullanım alanları birbirine yakın olsa da bazı farklılıkları bulunur.

Will Kullanımı

Promise söz verme You will have your money tonight
Order emir Will you stand up!
Offer ikram Who will have some coffee?
disposition durum The television won’t work
habit alışkanlık She will read a book every morning
request rica Will you please pass the glass
insistence ısrar I will finish the letter, no one shall stop me
willingness isteklilik He will do anything for his daughter
intention niyet I will write to my boss
refusal reddetme I will not discuss this with you
logical necessity mantıksal sonuç Oil will float on water

 

Could Kullanım Alanları

● Geçmişte olan bir yeteneğinizden bahsederken kullanılır.

I could play tennis well when I was child – Ben çocukken çok iyi tennis oynardım.

● Rica ve izin isteme durumunda kullanılır.

Could you help us? – Bize yardım edebilir misiniz?
Could I smoke? – Sigara içebilir miyim?

● Olasılık cümlelerinde kullanılır.

It could rain tonight. – Yarın yağmur yağabilir.

● Gerçeğe aykırı istek cümlelerinde kullanılır.
If I was a women, I could wear dress – Eğer bir kadın olsaydım, elbise giyerdim
If I had more money, I could buy a boat – Eğer daha çok param olsaydı, bir tekne alırdım.

● Indirect speech yani dolaylı anlatımda can yerine kullanılır.
– He said ‘’I can use this’’ – Bunu kullanabilirim dedi.
– He said he could use that – Onu kullanabileceğini söyledi.

Past Modals – Can and could

Bilindiği gibi ‘’can’’ yardımcı fiili geçmiş zamanda ‘’could’’ olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle kullanım alanları birbirine yakın olsa da bazı farklılıkları bulunur.

Can Kullanımı

be allowed to bir işi yapmaya izinli olmak You can go now. Your job is finished
ask for permission izin isteme Can I go out?
possibility olasılık She can meet you at the cinema
know how to bir şeyi yapmayı bilmek She can speak English
suggestion öneri If you have little money, you can eat sandwich
have the change to bir iş için fırsatı olma We can stay home and watch a film
present ability yetenek I can swim well

 

Formu doldurun sizi arayalım!