ingilizce alistirmalarFuture Perfect Tense

Future Perfect Tense

Future Perfect Tense, gelecekte belli bir zamanda tamamlanması beklenen eylemler için kullanılır. Tüm gelecek zaman formlarda olduğu gibi zaman zarflarıyla birlikte kullanılamaz. Türkçe’ye çevirdiğimizde fiil yapısının “yapmış olacağım, gitmiş olacağım” gibi bir anlamı karşıladığını görürüz. Aşağıda cümle yapısını detaylıca inceliyoruz.

 

Olumlu Cümle Yapısı

Future perfect tense ile olumlu cümle kurarken yardımcı fiil olarak “will” ile birlikte “have” kullanırız. Düzenli fiiller, “will have” kalıbından sonra “-ed” takısı alırken, düzensiz fiillerin 3. hali kullanılır.

Özne + will have + Fiil

 • I will have read the book by the time the movie comes out. (Film çıkana kadar kitabı okumuş olacağım.)
 • I will have perfected my English before the exam. (Sınavdan önce İngilizcemi mükemmelleştirmiş olacağım.)
 • She will have been retired by 2045.(2045’e kadar emekli olmuş olacak.)

 

Bir diğer kullanım şekli de yardımcı fiil olarak “going to have” kalıbıyla cümle kurmaktır. Will ve going to kalıbıyla kurulan cümleler çoğu kez anlam farkına yol açmasalar da, bazı özel durumlarda bu iki tens birbirinin yerine kullanılamaz.

Özne + am / is / are + going to have + Fiil

 • I am going to have read the book by the time the movie comes out. (Film çıkana kadar kitabı okumuş olacağım.)
 • I am going to have perfected my English before the exam. (Sınavdan önce İngilizcemi mükemmelleştirmiş olacağım.)
 • He is going to have fallen asleep by the time we get home. (Biz eve varana kadar uykuya dalmış olacak.)
 • They are going to have done their work by midnight. (Gece yarısına kadar işlerini bitirmiş olacaklar.)

Olumsuz Cümle Yapısı

 

Soru Cümlesi

Future perfect tens ile “evet- hayır” cevabı aldığımız soru cümleleri kurarken sıralama aşağıdaki gibi olur.

Will + Özne + have + Fiil (V3)

 • Will you have finished the Project when I come back? (Geri döndüğümde projeyi bitirmiş olacak mısın?)
 • Yes, I will. / No, I won’t.

Future Perfect Tense Örnek Cümleler

 

Future Perfect Tense Cümle İçinde Kullanımı

Gelecekte olacak bir durumdan önce tamamlanmış eylemler: Future perfect tense gelecekte bir durumdan önce bir eylemin olacağını ifade eder. Gelecekteki belirli bir zamandan önce bir eylemin bitmiş olacağını da belirtmek için kullanılır.

Future perfect tense “-e kadar” anlamını veren “by”, “by the time” zarfları ve “when” ifadesiyle kullanılabilirler. “By the time” yan cümleyle kullanılırken, “by” zaman belirten bir kelimeyle birlikte kullanılır.

 • By next October, I will have gotten my promotion. (Önümüzdeki Ekim ayında terfi etmiş olacağım.)
 • By the time my mother gets home, I am going to have finished my homework. (Annem eve varana kadar ev ödevimi bitirmiş olacağım.)

Gelecekte olacak bir durumdan önceki süreç: Durağan fiillerle future perfect tense kullandığımızda gelecekte bir şeyin, gelecekteki başka bir eyleme kadar süreceğini ifade ederiz.

 • I will have been in İstanbul for three months by the time i leave. (Ayrılana kadar 3 ay boyunca İstanbul’da olmuş olacağım.)
 • By Friday, Ali is going to have had my book for a week. (Cuma olduğunda kitabım bir haftadır Ali’de olmuş olacak.)

 

Daha fazla alıştırma
Passive Voice, Passive Voice Konu Anlatımı - Etken Edilgen Cümleler

Passive voice konusu sanılanın aksine düzenli çalışma ve pratik yaparak rahatlıkla üstesinden gelebileceğiniz bir gramer konusu olarak bilinir.

Irregular Verbs – Düzensiz Fiiller

İngilizce fiiller düzenli ve düzensiz fiiller olmak üzere iki kısma ayrılır. Bu ayrımın ana nedeni ise Past Tense ve Present Perfect Tense cümlelerinde fiillerde yaşanan değişimdir.