ingilizce alistirmalarCan Can’t Kullanımı Mutlaka Bilmeniz Gerekenler - İngilizce Konu Anlatımı

Can Can’t Kullanımı Mutlaka Bilmeniz Gerekenler - İngilizce Konu Anlatımı

Türkçe karşılığı -ebilmek, -abilmek anlamına gelen can ve can’t yetenek, olasılık, rica ve izin gibi durumlardan bahsederken kullanılmaktadır.

Can Kullanımı

● Bir eylemi gerçekleştirebilme kabileyetini ifade etmek için kullanılan can fiile ‘’-ebilmek’’ anlamını katar. Örnek vermek istersek;

I can drive a car - Ben araba sürebilirim
He can cook - O yemek pişirebilir
She can speak German - O Almanca konuşabilir

● Bir eylemi yapabilmesi için birine izin verirken ya da eylemi gerçekleştirmek için izinli olma durumlarında can kullanılabilir.

I can drive my father’s car because he allows me
Babamın arabasını sürebilirim çünkü bana izin veriyor

He can sleep in my living room if he is so tired.
Eğer o çok yorgunsa, oturma odamda uyuyabilir

You and your sister can go out at 7 o’clock.
Sen ve kız kardeşin saat 7’de dışarı çıkabilirsiniz.

● Samimi ortamlarda ricada bulunurken ya da izin isterken can kullanılabilir. Resmi ortamlarda ise bu anlamdaki İngilizce cümleler için could tercih edilmelidir.

Can I borrow your book?
Kitabını ödünç alabilir miyim?

Can you bring me a cup of coffee?
Bana bir bardak kahve getirebilir misin?

Can you close the door?
Kapıyı kapatır mısın?

Can ve Can’t Kullanımı

● Can’t olumsuz bir ifade olarak yapılması imkansız olan eylemleri ifade ederken kullanılabilir.

I can’t drive a car - Ben araba süremem
He can’t cook - O yemek pişiremez
She can’t speak German - O Almanca konuşamaz

● Can ve can’t olasılık bildiren cümlelerde kullanılabilir. Bu olasılık bildiren cümlelerde daha çok bir koşula bağlı eylemleri anlatırken can kullanılır. Can’t bu gibi cümlelerde ise imkansız gibi güçlü olasılık bildirirken kullanılabilir.

If you be a nice kid, one day you can see the smurfs

Eğer uslu bir çocuk olursan, bir gün şirinleri görebilirsin.

He seems to be hungry. But he can’t be hungry. Because he has just eaten a whole pizza
O aç görünüyor. Ancak o asla aç olamaz çünkü bir tam pizza yedi.

Can Yardımcı Fiili ile İngilizce Olumlu Cümleler

Özne + Yardımcı Fiil (can) + Fiil

Can ve can’t ile ilgili cümleler

● You can speak German?
● He can cook.
● You can drive a car.

Can’t Yardımcı Fiili ile İngilizce Olumsuz Cümleler

Özne + Yardımcı Fiil (can’t) + Fiil

Can ve can’t ile ilgili cümleler

● You can’t speak German
● He can’t cook
● You can’t drive a car

İngilizce Soru Cümleleri

Can ve can’t ile soru cümlesi hazırlarken can ve özneyi yer değiştiriyoruz.

Yardımcı fiil (can) + Özne + Fill + Nesne?

Can ve can’t ile ilgili cümleler

● Can you speak German? - Almanca konuşabilir misin?
● Can he cook? - O yemek yapabiliyor mu?
● Can you ride a bike? - Sen bisiklet sürebiliyor musun?

Soru cümlelerine cevaplandırırken ise kısa ya da uzun biçiminde cevap verebiliriz. Yukarıdaki soru cümlelerinden örneklendirme yaparsak;

● Yes, I can speak German.
● No, he can’t.
● Yes, I can - No, I can’t

Daha fazla alıştırma
İngilizce Sayılar ve Okunuşları

İngilizce sayıları en hızlı ve doğru şekilde öğrenmek ve okumak için sizin için hazırladığımız bu akılda kalıcı yöntemleri kullanabilirsiniz.

Present Continuous Tense - İngilizce Şimdiki Zaman Konu Anlatımı

Present Continuous Tense yani Türkçe karşılığıyla şimdiki zaman o anda gerçekleştirilen eylemleri ifade ederken kullanılır.