ingilizce alistirmalarPresent Continuous Tense - İngilizce Şimdiki Zaman Konu Anlatımı

Present Continuous Tense - İngilizce Şimdiki Zaman Konu Anlatımı

Present Continuous Tense yani Türkçe karşılığıyla şimdiki zaman o anda gerçekleştirilen eylemleri ifade ederken kullanılır. O halde İngilizce konuşurken en çok kullanılan zamanlardan biri olan Present Continuous Tense konusunu ve dikkat edilmesi gereken yerleri ayrıntılı bir şekilde öğrenmek için başlayalım.

 

Present Continuous Tense Kullanımı

● Konuşma anında gerçekleşen eylem ve durumlardan bahsederken kullanılır.

I am reading a book.
She is having dinner now.

● Hala devam eden uzun süreli eylemlerden bahsederken kullanılır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta eylemin o anda gerçekleştirilmesi gerekmez.

They are not working with us.
She is studying in college.

● Önceden planlanan ve yakın gelecekte gerçekleşecek olaylardan bahsederken kullanılır.

We have a meeting next Monday.
He is not working next week.

● Sürekli gerçekleşen ve hoşa gitmeyen durumlardan bahsederken kullanılır. Bu cümlelerde ise çoğunlukla always ve constantly zaman zarfları bulunmaktadır.

My mother is very chatty. She is always talking too much.
Look! She is constantly drinking coffee.

● Değişen gerçek durumlardan bahsederken kullanılır.

She is getting fatter and fatter because of this sickness.
The weather is getting warmer.

 

Present Continuous Tense Konu Anlatımı

I am ...I am not ...Am I … ?
You are ...You aren’t ...Are you …?
He is ...He isn’t ...Is he …?
She is ...She isn’t ...Is she ...?
It is ...It isn’t ...Is it ..?
We are ...We aren’t ...Are we …?
They are ...They aren’t ...Are they …?

 

Present Continuous Tense Olumlu Cümleler

İngilizce şimdiki zaman olumlu bir cümle içinde kullanılırken özne fiilde değil ama yardımcı fiilde oldukça önemlidir. Present Continuous Tense için cümle yapısında yardımcı fiil özneye göre değişirken, fiil -ing eki alır.

Özne + Yardımcı Fiil (am, is, are) + Fiil-ing + Nesne

Present Continuous Tense Örnekler

● I am learning Maths now.
● She is sitting.
● We are riding a bike.

 

Present Continuous Tense Olumsuz Cümleler

İngilizce şimdiki zaman olumsuz bir cümle içinde kullanılırken özne fiilde değil ama yardımcı fiilde oldukça önemlidir. Present Continuous Tense için cümle yapısında yardımcı fiil özneye göre değişirken, fiil -ing eki alır. Cümleyi olumsuza çeviren not eki ise yardımcı fiile eklenir.

Özne + Yardımcı Fiil (am, is are) + not + Fiil-ing + Nesne

Present Continuous Tense Olumsuz Cümle Örnekler

● I am not learning Maths.
● He is not sitting.
● You are not riding a bike.

 

Present Continuous Tense Soru Cümleleri

İngilizce şimdiki zaman soru cümlesi içinde kullanılırken özne fiilde değil ama yardımcı fiilde oldukça önemlidir. Present Continuous Tense için cümle yapısında yardımcı fiil özneye göre değişirken, fiil -ing eki alır. Cümleyi soru haline getirmek için yardımcı fiil başa alınır.

Yardımcı Fiil (am, is are) + Özne + Fiil-ing + Nesne

Present Continuous Tense Soru Cümleleri Örnekler

● Are you doing your homework?
● Am I talking English right?
● Is Jane taking a photograph?

Present Continuous Tense ile Kullanılmayan Fiiller

State Verbs olarak da adlandırılan bu fiiller +ing eki almaz. Bu fiillerle gerçekleşen cümleler anlam olarak şimdiki zamanı karşılasa da present continuous tense cümle yapısıyla kullanılması doğru değildir.

I am hating you. (Yanlış)
I hate you. (Doğru)

He is loving cake (Yanlış)
He loves cake (Doğru)

Duygusal durumları yansıtan fiiller
● to love
● to like
● to hate
● to dislike
● to mind
● to want
● to care
● to fear
● to wish
● to prefer
● to appreciate
● to surprise

Mental durumları yansıtan fiiller
● to notice
● to know
● to remember
● to imagine
● to understand
● to recognise
● to forget

Beş duyu organıyla ilgili fiiller
● to feel
● to hear
● to see
● to smell
● to taste

Fikir beyan ederken kullanılan fiiller
● to feel
● to find
● to think
● to suppose
● to consider
● to believe
● to doubt
● to assume

Diğer fiiller
● to look ( benzemek )
● to seem
● to be
● to have ( sahip olmak)

 

 

Daha fazla alıştırma
Simple Present Tense - Geniş Zaman

İngilizce gramer konuları arasında en fazla kullanılan Simple Present Tense ya da geniş zaman İngilizce fiil çekimi bakımından da kullanımı en kolay olan zamanlardan biri olarak bilinir.

Present Perfect Tense - Since / For Konu Anlatımı

İngilizce öğrenme sürecinde olan öğrencileri en çok zorlayan gramer konularından biri olan Present Perfect Tense konusunun bu derece zorlayıcı olmasının ilk nedeni bu zaman dilimin Türkçe karşılığının olmamasıdır.