ingilizce alistirmalarUsed to Kullanımı Hakkında Merak Ettiğiniz Her Şey

Used to Kullanımı Hakkında Merak Ettiğiniz Her Şey

Geçmişteki alışkanlıklardan bahsederken kullanılan used to kalıbı İngilizcenin en zevkli gramer konularından birini oluşturur. O halde hem kolay hem de zevkli olan bu gramer konusu hakkında daha detaylı bilgi almak için sizler için hazırladığımız içeriğe göz atmaya başlayalım.

Used To Kullanımı 

● Özne + used to + Fiil + Nesne

Yukarıda yer alan kalıp içinde cümlede kullanılan used to sanılanın aksine günlük konuşmada çoğunlukla olumlu cümle içinde kullanılmaktadır. Buna karşın olumsuz ve soru cümlesi ile de oluşturulabilen used to kalıbı, bu biçimlerde daha az kullanılmaktadır.

● İngilizce öğrenme sürecinde olan herkes için oldukça önemli sayılan konulardan biri olan used to kalıbı; cümle içinde ‘’önceden’’ ya da ‘’eskiden’’ anlamlarına gelerek daha önceleri yapılan fakat artık yapılmayan eylemleri anlatmak için kullanılmaktadır.

● Cümle içinde özneye göre değişmeyen ve ek almayan bu İngilizce kalıp sadece geçmiş zaman soru cümlelerinde ve olumsuz cümlelerde ufak değişikliklere uğrar. Örnek olarak incelersek;

She used to dance every night - Eskiden o her gün dans ederdi
He used to call you every day - O eskiden her gün seni arardı
I used to go to the library - Eskiden kütüphaneye giderdim
We used to study hard - Biz eskiden çok çalışırdık

● Özneye bağlı olarak herhangi bir değişikliğe uğramayan used to kalıbı, olumsuz cümle ve geçmiş zamanda gerçekleştirilen soru cümlelerinde bazı değişikliklere uğrar. Olumsuz cümle ve soru cümlesinde yardımcı fiil olarak did ya da didn’t ekini alan used to kalıbı bu gibi cümlelerde sonunda yer alan ‘’d’’ ekini düşürerek ‘’use to’’ biçiminde ifade edilir.

I didn’t use to play football - Eskiden futbol oynamazdım
She didn’t use to swim - Eskiden o yüzemezdi
Did you use to go to the library? - Sen eskiden kütüphaneye mi giderdin?
Did he use to live in England? - O eskiden İngiltere’de mi yaşıyordu?

Be Used To + Ving

● Özne + be used to + Fiil + ing

Yukarıda yer alan used to kalıbında fiile -ing ekinin gelmesiyle ‘’yapmaya alışkınım’’ anlamını taşıyor. Örnek vermek istersek;

She is used to sleeping all day - O tüm gün uyumaya alışkın
I am used to eating pasta every day - Ben her gün makarna yemeye alışkınım
They are used to living in warm weather - Onlar sıcak iklimde yaşamaya alışkın
You are not used to staying up late - Sen geç saatlere kadar uyanık kalmaya alışkın değilsin.

● Yukarıda yer alan örneklerde dikkat edilmesi gereken başlıca nokta olumsuz cümlede used to kalıbının yazımında değişiklik olmamasıdır. Bunun en temel nedeni ise used to kalıbının sadece did ile kullanılan soru ya da olumsuz cümlelerde değişikliğe uğrayarak ‘’use to’’ haline dönüşmesidir.

Is he used to studying hard? - O sıkı çalışmaya alışkın mı?
She is not used to studying hard - O sıkı çalışmaya alışkın değil.

Be Used To

Used to kalıbı be fiili ile kullanıldığında ‘’alışkın olmak’’ anlamı taşıyor. Bu kullanım biçimine örnek vermek istersek;

I am used to this situation - Ben bu duruma alışkınım
He is used to cold - O soğuğa alışkın

Daha fazla alıştırma
İngilizce Saatler Nasıl Okunur? İngilizce Saatlerin Yazılışı

Günlük hayatta İngilizce kullanmak zorunda kalıyorsanız, öğrenmeniz gereken başlıca bilgi İngilizce saatler konusu olacaktır. Hadi o zaman birlikte İngilizce saatlerin yazılışı, İngilizce nasıl saat söylenir ve İngilizce saatler nasıl yazılır sorularına cevap bulalım.

Future Tense – İngilizce Gelecek Zaman

Simple Future Tense - İngilizce gelecek zaman ile cümle kurarken 2 adet yardımcı fiil bulunur. ‘’Will’’ ve ‘’Shall’’ bu ingilizce zaman için kullandığımız yardımcı fiili oluşturur.