ingilizce alistirmalarObligation Konu Anlatımı - Must / Have to Kullanımı

Obligation Konu Anlatımı - Must / Have to Kullanımı

İngilizce öğrenme sürecine yeni başlayanlar için çoğu zaman oldukça karışık gibi görünen modals konusu, düzenli İngilizce çalışma sistemi kurarak ve modals ile ilgili alıştırmalar yaparak kolaylıkla çözülebilecek bir konudur. İngilizce Modals konusu için çalışırken hepsini birden çalışmak yerine parçalara bölerek çalışmanız İngilizce öğrenme sürecinde Modals konusunu daha kalıcı bir şekilde öğrenmenize destek olacaktır. O halde Wall Street olarak ayrıntılı bir şekilde sizler için hazırladığımız must ve have kullanımını içeren Obligation yani zorunluluk göz atmaya başlayalım.

Must / Mustn’t Kullanım Alanları

Must temelde bir durumun çok gerekli ya da zorunlu olması anlamına gelir. Ve bir cümlede must kullanıldıysa bu o eylemin kesinlikle gerçekleşmesi gerektiğini bize anlatır. Hemen hemen aynı anlama gelen ‘’Have to’’ yardımcı fiiline göre daha az kullanılır.

● ‘’Must’’ zorunluluk ya da güçlü tavsiye cümleleri için kullanılmasına karşın; olumsuzu olan mustn’t ise yasaklar için kullanılır.

You must not smoke on a train – Trende sigara içmek yasak.
You mustn’t park your car here; this is a no – parking area – Buraya araç park etmek yasak.

● Must; gereklilik ve zorunluluk, mecburiyet, karşıdaki kişinin isteğini öğrenirken kullanılır. Bu gibi cümlelere örnek vermek istersek sırasıyla;

We must save up some money – Biz para biriktirmek zorundayız
Everybody must stop when the light is red – Trafik ışığı kırmızı yandığında durmalıyız.
Must I read the book? – Kitabı okumak zorunda mıyım?

Must

 

necessity imposed by the speakerkonuşmacıdan gelen zorunlulukShe must be back by 12
self – compulsion with ‘’I’’ and ‘’we‘’I’’ ve ‘’We’’ ile görev duygusuI must study hard
logical conclusiongözleme dayalı tahminShe must be rich, look at the her car

Have to Kullanım Alanları

Have to, have got to ve must yardımcı fiilleri temelde zorunluluk, gereklilik ve zaruret anlamları taşıyarak hemen hemen aynı anlamlara gelmektedir.

● Have to genellikle kanun, gelenek, ya da üçüncü bir kişi nedeniyle kaçınılmayacak ve yapılması zorunlu tutulan eylemlerde kullanılır.

I have to do my military service at once – Askerlik görevimi hemen yapmak zorundayım

I have to go the work today – Bugün işe gitmem gerek.

● Kesinlik durumlarında da have to yardımcı fiili kullanılır.

This book have to be yours – Bu seninki olmalı

● Gereklilik durumlarında da have to yardımcı fiili kullanılır.

Students have to study for exams everyday – Öğrenciler her gün sınavlarına çalışmalıdır.

 

Must ve Have To Farkları

Must ve have to yardımcı fiilleri ‘’malı,meli’’ anlamı taşıyarak, her ikisi de gereklilik ya da zorunluluk bildiren cümlelerde kullanılır. Ancak aralarında bazı temel farklılıklar bulunmaktadır.

 Gerekliliğin doğduğu kaynak

Must yapısı ile kurulan cümleler herhangi birinin şahsi görüşünden kaynaklanan gereklilikleri belirtirken; have to ifadesi ise herhangi bir otorite tarafından belirlenmiş gerekliliklerden bahsetmek için kullanılır.

I must study very hard for my exams – Sınavlarım için çok çalışmalıyım
People have to be quite at library – İnsanlar kütüphanede sessiz olmalı

Ancak have to ile kurulan ikinci cümlede şu şekilde bir farklılık söz konusudur. Eğer bu yasak ya da kural sizin şahsi fikriniz ise; bu cümleyi must ile de kurmanız mümkündür.

People must be quite at library

 Aciliyet durumu

Acil olarak yapılması gereken durumları içeren cümlelerde must ifadesi kullanılırken; have to yardımcı fiili daha genel geçer zorunluluklardan bahsederken kullanılır.
I have to wear a suit at work – İşyerinde takım elbise giymeliyim.
I must see the manager – Müdürü görmeliyim

 Zamana bağlı olarak farklılıklar

Must yardımcı fiili past tense ya da future tense kullanımı olmayan modals kelimelerinden biridir. Bundan kaynaklı geçmişte yapmak zorunda kalınan ya da gelecekte yapılması gereken durumlardan bahsederken have to kullanılır.

I had to study hard – Çok çalışmak zorundaydım
I will have to study hard next year – Gelecek sene çok çalışmak zorundayım

 Olumsuz cümle yapısına bağlı olarak farklılıklar

Olumlu cümlelerde birbirine yakın anlamlara gelen must ve have modals yardımcı fiilleri olumsuz kullanımlarında tamamen farklı anlamlara gelmektedir. Bu nedenle özellikle olumsuz cümlelerde bu iki modals kullanımında daha çok dikkatli olunmalıdır.

Have to olumsuz cümlelerde ‘’don’t have to ya da doesn’t have to’’ biçimlerinde kullanılır. Anlamı ise yapmak zorunda olmamak olarak ifade edilir. Ancak bu ifade geniş bir anlam taşır. Yani bir cümlede ‘’don’t have to ya da doesn’t have to’’ kullanıldığında yapılsa da çok sıkıntı olmaz anlamı verir.

You don’t have to like me – Benden hoşlanmak zorunda değilsin

Must ise olumsuz cümlelerde ‘’musn’t’’ biçiminde kullanılır. Anlamı ise yapılmaması gereken, yasaklı olarak ifade edilir. Yani bir cümlede ‘’musn’t’’ kullanıldığında o eylem kesinlikle gerçekleşmemelidir.

You mustn’t love me – Beni sevmemelisin

Daha fazla alıştırma
İngilizce Tarihler Nasıl Yazılır ve Okunur?

İngilizce öğrenme sürecinde öğrencileri genellikle tarih yazımı konusu zorluyor. Oldukça basit bir mantığı olan İngilizce tarih yazımı konusunu, sizler için maddeler halinde hazırladık. Bu sayede İngilizce tarihler konusunda kafanızda hiçbir soru işareti kalmayacak.

Future Perfect Tense

Future Perfect Tense, gelecekte belli bir zamanda tamamlanması beklenen eylemler için kullanılır. Tüm gelecek zaman formlarda olduğu gibi zaman zarflarıyla birlikte kullanılamaz.